Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Locatieondersteuner VSO Heuvelrugcollege Zeist
Dienstverband
tijdelijk, vast
Toegevoegd op
14 november 2018
Eind Datum
21 december 2018
Functie naam
Onderwijsassistent
Niveau
HBO
Aantal uur per week
fulltime
Provincie
utrecht
Plaats
Zeist
Aanvang functie
07-01-2019
Loon indicatie
5
Organisatie
VSO Heuvelrugcollege
Website

Locatie ondersteuner Heuvelrugcollege

Op weg naar een betekenisvolle toekomst!
 
Het Heuvelrug College biedt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen van 12 tot 18 jaar. De leerlingen zijn afkomstig uit de regio of ze wonen bij Intermetzo. Onze leerlingen ondervinden ernstige belemmeringen in het onderwijs, als gevolg van psychiatrische
problematiek, vaak in combinatie met een verstandelijke beperking. Ze werken aan hun eigen perspectief, aan de hand van hun persoonlijke pedagogische en didactische doelen. De doelen zijn opgenomen in het ontwikkelingsperspectiefplan. Leerlingen van het Heuvelrug
College krijgen onderwijs op maat. We zorgen voor professionele afstemming met alle betrokkenen, zowel binnen als buiten school en Intermetzo. Om leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden naar een bij hen passend toekomstperspectief, zijn wij met ingang van
januari 2019 op zoek naar een 

Locatie Ondersteuner, fulltime
 
Functie-inhoud
Wat is er te doen
Jouw inzet en investering in de kinderen krijgen met jouw flexibele inzet, continuïteit een vaste waarde. Via het onderwijs worden leerlingen toegerust op de arbeidsmarkt of arbeidsmatige dagbesteding. Als actief lid het team geef jij ondersteuning aan een
kleine klas van ongeveer 10 – 14 leerlingen, gebaseerd op hun eigen perspectiefplan die arbeidsmarktgericht is.  Het onderwijs beslaat zes leerjaren verdeeld over drie fases, de oriëntatiefase, de beroepsgerichte fase en de transitiefase. Via een individuele
aanpak krijgen de leerlingen de ruimte om een beroepsgerichte keuze te ontwikkelen en lopen zij stage.

Wie ben jij
Vanuit jouw flexibele en betrokken houding weet jij de leerlingen een veilig en gestructureerd leerklimaat te bieden, waarin de leerlingen zich verder kunnen ontwikkelen. Je bent in staat verbinding te maken en zo snel duidelijk te krijgen wat een leerling
nodig heeft aan passend onderwijs en begeleiding bij stages. Met de nodige creativiteit weet je jouw ondersteuning aan te laten sluiten op de behandelvraag van het individuele kind.
 
Jouw functie

 • Bereidt dagelijkse onderwijsactiviteiten voor;
 • Verricht standaard onderwijsinhoudelijke taken;
 • Begeleidt leerlingen of kleine groepen van leerlingen bij het uitvoeren van opdrachte en kiest daarbij een aanpak die het best past bij de situatie;
 • Houdt toezicht op en corrigeert gedrag van leerlingen;
 • Inspireert leerlingen tot luisteren, zich te concentreren, vragen te stellen, e.d.;
 • Houdt leerlingen in de gaten tijdens de les, pauzes en activiteiten, neemt hen apart, spreekt hen aan op gedrag en reageert daarbij adequaat op emoties;
 • Bespreekt (periodiek) het waargenomen gedrag van leerlingen met de docent en signaleer problemen;
 • Doet op basis van eigen beoordeling voorstellen voor de begeleiding van specifieke leerlingen;
 • Signaleert knelpunten in de uitvoering van de werkzaamheden en doet hiervoor verbetervoorstellen;
 • Draagt bij aan de ontwikkeling van leermiddelen door het aandragen van eigen ideeën;
 • Verzamelt, ordent en verwerkt informatie in administratieve systemen volgens standaard procedures;
 • Draait overzichten uit;
 • Verstrekt eenduidige informatie over in te vullen formulieren, de administratieve procedure en de stand van zaken
 • Signaleert en verhelpt storingen aan apparatuur en verricht (klein) onderhoud;
 • Beheert de voorraad en controleert periodiek de voorraden en houdt de administratie bij;
 • Verzorgt het voorraadbeheer en bestelt het benodigde materiaal.

Jouw kennis en ervaring

 • Afgeronde opleiding onderwijsassistent als onderdeel van de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk (niveau 3/4); of opleiding ‘onderwijsassistent’ (niveau 4);
 • Specialistische didactische en pedagogische kennis en vaardigheden op uiteenlopende aandachtsgebieden;
 • Kennis van de leerstof van het Speciaal Onderwijs;
 • Inzicht in de organisatie en werkwijze van het Speciaal Onderwijs;
 • Inzicht in en kennis van de organisatie en de mogelijkheden van hulpverlening(instanties);
 • Invoelingsvermogen en sociale vaardigheden;
 • Bekwaam in het omgaan met gedragsproblemen waaronder trauma-gerelateerde problematiek;
 • Bekwaam in het overdragen van kennis en vaardigheden;
 • Vaktechnische kennis van de verzorging van leerlingen;
 • Inzicht in de taakstelling, organisatie en werkwijze van de school;
 • Vaardig in het verzorgen en begeleiden van leerlingen – vaardig in het eenvoudig didactisch en pedagogisch handelen naar leerlingen;
 • Vaardig in het registreren van gegevens – vaardig in het oplossen van storingen.

 

Wij bieden
Het bieden van goed onderwijs vraagt continu om ontwikkeling en zelfreflectie van medewerkers. Wij willen een onderwijssetting zijn, waar medewerkers de kans krijgen zich te ontwikkelen. We hanteren hiervoor verschillende vormen, zoals coaching en begeleiding,
video interactie, intervisie, (team)scholing en taken die aansluiten bij de kracht van de medewerker.
Verder bieden wij:

 • Een collegiaal team;
 • Begeleiding vanuit het management;
 • Een uitdagende onderwijsomgeving;
 • Salariëring conform cao PO;
 • Het salaris bedraagt maximaal € 2719 van de CAO PO, gebaseerd op een fulltime dienstverband;
 • De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn conform cao PO en bieden onder andere de mogelijkheid voor een collectieve ziektekostenverzekering en korting op andere verzekeringen en diverse opleidingsmogelijkheden. Ook maakt eindejaarsuitkering deel uit van de
  voorwaarden.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.