Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Medewerker Kwaliteitszorg 0.7 fte (=28 uur)
Functie naam
Kwaliteitsmedewerker
Toegevoegd op
2 oktober 2019
Eind Datum
27 oktober 2019
Niveau
HBO
Aantal uur per week
0.70 (=28 uur)
Dienstverband
tijdelijk
Provincie
flevoland
Plaats
Emmeloord
Aanvang functie
z.s.m.
Organisatie
Stichting VariO-Onderwijsgroep
Website

Medewerker Kwaliteitszorg 0.7000 fte (=28 uur)

Als medewerker kwaliteitszorg houd jij je bezig met ontwikkeling, implementatie en evaluatie van delen van het kwaliteitsbeleid. Uitgangspunt van dit beleid is het kwaliteitsbeleid van VariO. Verder is het zaak dat je op de hoogte blijft van alle landelijke
en wettelijke ontwikkelingen en dat je deze, waar nodig, toe kan passen op het kwaliteitsbeleid van VariO. Een ander belangrijk onderdeel van de werkzaamheden betreft het opzetten, invoeren en waarborgen van een intergraal kwaliteitszorgsysteem binnen VariO
als geheel en afzonderlijke locaties. Denk hierbij aan het adviseren van het management en directie, het opstellen van systeemdocumentatie (analyse, diagnose en verbeteracties), het uitvoeren van audits en het schrijven van rapporten. Verder ben je er verantwoordelijk
voor dat het proces geschiedt volgens de onderwijseisen.

Inhoud werkzaamheden:

 • Je draagt verantwoordelijkheid voor de kwaliteitszorg: het geheel aan maatregelen waarmee VariO op systematische wijze de kwaliteit van het onderwijs in brede zin bepaalt, bewaakt en verbetert
 • Je ondersteunt management, directie en bestuur bij het verzamelen en analyseren van cijfermatige en kwalitatieve informatie die nodig is om te sturen op onderwijskwaliteit, functioneel is voor de ontwikkeling van betrokken VariO medewerkers en eveneens
  gebruikt wordt voor de externe verantwoording
 • Je levert, bij het inzetten van kwaliteitszorg, een belangrijke bijdrage aan de realisatie van het strategisch beleid van VariO
 • Je levert een bijdrage aan de professionele cultuur, zet ontwikkelgroepen op rond VariO onderwijsthema’s, organiseert de uitwisseling tussen scholen en versterkt zo het leren van en met elkaar

Opleidingseisen:

 • hbo werk- en denkniveau
 • hbo opleiding voorkeur bedrijfseconomie of kwaliteitsmanagement
 • geaccrediteerde auditor of bereidheid hierin te scholen

Ervaringseisen:

 • Ervaring op het gebied van kwaliteit en kwaliteitszorgsystemen die gangbaar zijn in het onderwijs
 • Ervaring op het gebied van auditing
 • Ervaring op het gebied van verbetermanagement en veranderingsprocessen
 • Ervaring met het maken van rapportages en (cijfermatige) analyses

Kennis, inzicht en vaardigheden:

 • Kennis van wet- en regelgeving op het gebied van kwaliteitsmanagementsystemen
 • Beschikken over een integrale kijk op onderwijs- en kwaliteitsontwikkeling en deze weten te verbinden met het vernieuwde toezicht van de onderwijsinspectie
 • Ondersteunen van het proces van verdieping van de onderwijskwaliteit en realiseren op bestuurs- en schoolniveau van een helder zicht op dit vakgebied passend bij het hernieuwde inspectietoezicht; werkend vanuit de principes van de professionele cultuur
  zodat het eigenaarschap bij de leraren en directie ligt
 • Inzicht in bedrijfsprocessen
 • Adviesvaardigheid en inzicht in de maatschappelijke, economische en bedrijfsvoeringconsequenties van adviezen
 • Kennis van audits en vaardigheid in het uitvoeren daarvan
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Een basishouding van verantwoordelijkheid nemen en een ondernemende manier van denken en doen
 • Vaardigheden in het importeren en exporteren, bewerken en analyseren van data
 • Goede kennis van verschillende databases, waaronder Excel.

Competenties:

 • Communicatie
 • Analyseren
 • Overtuigingskracht
 • Nauwkeurigheid
 • Samenwerken
 • Initiatief
 • Adviesvaardigheden

 

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een dienstverband voor bepaalde tijd (met uitzicht op verlenging) voor 28 uur per week. Het salaris wordt ingeschaald in een passende functieschaal. Daar komt bij: 8% vakantie uitkering en 7,4 % eindejaarsuitkering. Voor overige arbeidsvoorwaarden
verwijzen we je naar de CAO VO 2018-2019.

 

Vario-Onderwijsgroep bestaat uit meerdere scholen: de Bonifatius Mavo, het Zuyderzee Lyceum Emmeloord en Lemmer, Caleido en X-tuur. Daarnaast is in samenwerking met het Emelwerda College in 2015 het Vakcollege Noordoostpolder opgericht. Onze scholen/locaties zijn gehuisvest in Emmeloord, Lemmer en Balk.

VariO-Onderwijsgroep wil leerlingen in een uitdagende omgeving optimaal voorbereiden op hun toekomst. Om dit te bereiken leveren we op alle fronten (onderwijs, organisatie en financiën) hoge kwaliteit. Door als scholen middenin de regio te staan en samen te werken met onze omgeving zullen we hier nog beter in slagen. Daarom werken we de komende jaren aan een cultuur waarin dit expliciet zichtbaar is.
Onze doelstellingen bieden ruimte voor een eigen aanpak en invulling, want iedere school/locatie en situatie is weer anders. Belangrijk is dat we gemotiveerd zijn om er samen werk van te maken.

www.vario-onderwijsgroep.nl

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.