Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Mentor/Docent Praktijkschool
Dienstverband
tijdelijk
Toegevoegd op
26 september 2019
Eind Datum
1 november 2019
Functie naam
Praktijkonderwijs
Niveau
HBO
Aantal uur per week
0,80000
Provincie
Zuid-Holland
Plaats
DELFT
Loon indicatie
LB
Organisatie
Grotius College
Website

het betreft een docent voor de Pro klas

Wegens verlof vervanging  zijn we voor de praktijkschool van het Grotius College op zoek naar een AVO mentor.

Ben jij een docent
•              Met liefde voor je vak
•              Die in verbinding is met al zijn leerlingen
•              Die weet waar hij/zij over praat
•              Waarvoor differentiëren vanzelfsprekend is
•              Met durf
•              Met zelfinitiatief
•              Die ouders als partners ziet
•              Een gespreid bedje saai vindt
 
Dan nodigen wij jou uit te solliciteren!

Het Grotius College Praktijkonderwijs biedt een uitgebreid onderwijsaanbod dat zich richt op wonen, werken, vrijetijd en burgerschap. Wij streven ernaar dat onze leerlingen als evenwichtige en zelfstandige burgers kunnen functioneren in de maatschappij. Voor
een deel ligt het onderwijsaanbod vast, maar we proberen het onderwijs te laten aansluiten op de interesses en mogelijkheden van de individuele leerling. Tijdens coachingsgesprekken bespreken leerlingen met hun mentor wat zij precies willen leren, en hoe ze
hun mogelijkheden het beste kunnen benutten. Op die manier biedt het Grotius College Praktijkonderwijs maatwerk voor iedere leerling.

Klimaat
Het Grotius College wil een school zijn waar alle leerlingen zich thuis voelen. Een veilig klimaat en een individuele benadering hebben wij hoog in het vaandel staan. Problemen lossen we samen op. Ouders zijn voor ons belangrijke partners.
Aanbod
De leerlingen krijgen les in Nederlands, rekenen, Engels, informatica, culturele en maatschappelijke vorming. Daarnaast volgen ze praktijkvakken, zoals gymnastiek, verzorging, techniek, detailhandel, horeca en beeldende vorming. Er wordt veel aandacht besteed
aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden, in het bijzonder tijdens mentorlessen en weerbaarheidstrainingen. Bij de praktijkvakken kunnen leerlingen branche-erkende certificaten behalen op het gebied van horeca, detailhandel, verzorging en techniek.
Stage
Al meteen in het eerste jaar starten de leerlingen met een stagevoorbereidend programma. Daarmee kunnen ze hun werknemersvaardigheden oefenen. Het programma bestaat uit een interne stage, stagevoorbereidingslessen, een stageassessment en een snuffelstage. Vanaf
leerjaar 3, 4 en 5 lopen de leerlingen stage bij bedrijven en instellingen. Wij beschikken over een groot netwerk van stagebedrijven. Uiteraard wordt bij toewijzing van een stageplaats rekening gehouden met de keuzerichting en wensen en mogelijkheden van de
leerling.
Doorstroom naar werk
De stages vormen een belangrijk onderdeel van ons onderwijsprogramma. Dankzij deze stages wordt het voor onze leerlingen makkelijker om een succesvolle overstap te maken naar de arbeidsmarkt. Tijdens hun stage krijgen onze leerlingen frequent bezoek van hun
begeleider. Wanneer leerlingen hun opleiding hebben voltooid, bemiddelt onze stagesectie bij het vinden van passend werk, indien nodig in samenwerking met het UWV en gemeente(n).
Doorstroom MBO
Sommige leerlingen stromen door naar het middelbaar beroepsonderwijs. Het Grotius College onderhoudt nauwe contacten met de omliggende regionale opleidingscentra, waar leerlingen een MBO-entreeopleiding kunnen volgen. Wij onderzoeken of het mogelijk is om op
termijn een dergelijke opleiding op onze eigen locatie te verzorgen.
Diploma’s en certificaten
Voor het praktijkonderwijs geldt geen cursusduur, maar wel een leeftijdgrens van 18 jaar. Ons uitgangspunt is de zelfstandigheid van leerlingen te bevorderen. De leerling is zelf eigenaar van zijn/haar leerproces en ontwikkeling. Alle leerlingen houden hun
eigen leerroute bij in hun ontwikkelperspectiefplan (OPP). In een portfolio verzamelen zij hun resultaten, certificaten, diploma’s en bewijzen. Als aan alle criteria is voldaan, komen leerlingen met hun portfolio in aanmerking voor het Praktijkschool diploma,
een landelijk initiatief van en door scholen voor praktijkonderwijs. Bij sollicitaties of aanmelding voor een vervolgopleiding kunnen onze leerlingen aan de hand van hun portfolio laten zien wat hun competenties zijn.
 
Nazorg
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen een succesvolle overstap maken naar werk en/of een vervolgopleiding. Daarom volgen wij onze (oud) leerlingen twee jaar lang na het verlaten van de praktijkschool. Waar nodig bieden wij een helpende hand.
Nieuwe school
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een nieuwe locatie voor onze school. Medio 2020 zal de nieuwe praktijkschool aan de Isaac da Costalaan klaar zijn. Een school met een eigen manier van praktijkonderwijs en een contextrijke leeromgeving waar eigenaarschap,
onderlinge betrokkenheid, samenwerking en trots zichtbaar zijn!

 

 

Je hebt het vermogen tot differentiëren; Je bent in staat het eigen handelen af te stemmen op de leerbehoefte van de leerlingen; Je bent in staat om adequaat contact met de ouders te onderhouden. In het contact met leerlingen, ouders, collega’s en externe specialisten
komen jouw communicatieve en sociale vaardigheden goed van pas. Je bent op zoek naar een uitdagende werkomgeving en wilt graag binnen het praktijkonderwijs aan de slag. Wij bieden een uitdagende baan en een team met betrokken en enthousiaste collega’s. 

 

De praktijkschool van het Grotius College maakt deel uit van de STOVOD. Werken bij de STOVOD betekent werken bij een professionele  organisatie, die je ruime mogelijkheden biedt voor je eigen professionele ontwikkeling. Conform de CAO Voortgezet Openbaar Onderwijs
ontvang je een salaris van schaal LB. 

    

 

Op het Grotius College zetten we ons graag in om het beste uit onze leerlingen te halen. We willen onze leerlingen zich laten ontwikkelen tot positieve, zelfstandige en mondige mensen met oog voor de wereld waarin zij leven. Met respect en waardering voor elkaar. Dat is ons doel. Dat doen we niet alleen met ons team van gemotiveerde en deskundige medewerkers, maar vooral door intensief samen te werken met de leerlingen zelf en hun ouders. En door de leerlingen onderling met elkaar te laten samenwerken. Dat is de kracht van samen!

We bieden onze leerlingen graag de kans hun talenten ten volle te benutten. Juist in onze brede scholengemeenschap stimuleren we hen te werken op hun eigen niveau. We stemmen het onderwijs af op de leerbehoefte van de leerling en kunnen toegesneden hulp en stimulans bieden. Een veilige en goedverzorgde leer- en werkomgeving is daarbij onmisbaar. Binnen Grotius zijn er goede doorstroommogelijkheden. Ook is er een uitgebreid aanbod aan buitenlesactiviteiten op cultureel en sportief gebied en er zijn internationale mogelijkheden. Wij hebben meerdere contactscholen in Europa waarmee we regelmatig uitwisselingen doen.
We hechten veel waarde aan de mening en ideeën van onze leerlingen. Per vestiging is er daarom een leerling-panel of leerlingenraad, die op allerlei gebieden wordt ingeschakeld.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.