Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
OBS De Phoenix zoekt een Directeur
Toegevoegd op
16 mei 2019
Eind Datum
30 mei 2019
Functie naam
Directeur
Niveau
HBO
Plaats
Rozenburg
Organisatie
De Phoenix 
Website

De Phoenix  uit Rozenburg zoekt een OBS De Phoenix zoekt een Directeur per

ONS VERHAAL

Stichting BOOR draagt zorg voor kwaliteit in het onderwijs. (speciaal) Basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken. Ongeveer 80 scholen vallen onder onze stichting, waaronder OBS De Phoenix.

OBS De Phoenix is gelegen in een groen gedeelte van Rozenburg en beschikt over twee locaties, het hoofdgebouw aan het Bramenpad 1 (groepen 1 t/m 5) en de dependance aan de Gruttostraat 2 (groep 6 t/m 8). De schoolt telt 300 leerlingen verdeeld over 12 groepen. Er wordt samengewerkt met de peuterspeelzaal âHet Phoenixnestâ.

ONS VERHAAL, JOUW VISIE ALS DIRECTEUR

De Phoenix kenmerkt zich door eigentijds onderwijs met o.a. Engels voor de groepen 1 t/m 8, brede school activiteiten (muziek, ICT-les en techniek), huiswerk voor de groepen 3 t/m 8, gebruik van Snappet voor ieder kind vanaf groep 4. We werken met een continurooster; alle leerlingen lunchen op school. We hechten veel waarde aan een plezierig leerklimaat, het sociaal-emotionele programma RVV-lessen (respect, veiligheid en vertrouwen) zetten wij hiervoor in.

Ons verhaal vormt de basis van jouw visie. Een visie die een klimaat schept waarin elke medewerker zich prettig voelt. Wat we willen uitstralen als school is duidelijk. Jouw visie en stijl gaan bijdragen aan het vertrouwen en de professionaliteit van het team.

WAT MAG JE VERWACHTEN VAN OBS DE PHOENIX EN STICHTING BOOR?

Kwaliteit waarborgen! Dat doen we vooral in samenwerking met al onze medewerkers. Binnen BOOR is een breed scala aan onderwijsvormen aanwezig.
Naast jouw dagelijkse werkzaamheden als leidinggevende faciliteren en adviseren Stichting BOOR en de Phoenix om jouw carriÃre en ââwork-life-balanceââ in het onderwijs te bevorderen. Daarnaast zijn er mogelijkheden genoeg om jouw kwaliteiten binnen het onderwijs optimaal in te zetten. Maar er is meer:
âÂInschaling Conform CAO PO, DB Schaal;
âÂRuimte om praktisch invulling te geven aan je visie;
âÂGroot schoolbestuur met verschillende onderwijsvormen en concepten;
âÂSparren met andere OBS directeuren over vak gerelateerde onderwerpen;
âÂEen fulltime functie waarbij je jouw talent en expertise als schoolleider optimaal kunt inzetten.

WAT WE VAN JOU VERWACHTEN?

Met jouw werkervaring bijdragen aan de talentontwikkeling van iedere leerling. Uiteraard heb je een opleiding tot schoolleider gevolgd of ben je bereid deze te volgen. Onze verwachting? Jij ondersteunt en draagt onze visie en bepaalt jouw werkwijze hierin zodat jouw school het beste onderwijs biedt in Rozenburg. We verwachten dat je open staat voor flexibiliteit en mobiliteit van medewerkers en dit actief aanmoedigt en de kwaliteit nastreeft die wij verwachten van docenten en leerkrachten. Samenwerking tussen onze scholen is heel belangrijk.

Wat we verder samen met jou willen bereiken:
âÂEen klimaat creÃren waarin kinderen, medewerkers en ouders zich gemotiveerd, gestimuleerd en gewaardeerd voelen;
âÂEen team op een inspirerende manier begeleiden bij het verankeren en verdiepen van doorgevoerde veranderingen op onderwijskundig gebied, je doet dit vooral door te coachen en te bouwen in combinatie met een motiverende stijl;
âÂOuders als waardevolle partners betrekken, zowel bij de ontwikkeling van hun kinderen als bij de ontwikkeling van de visie van de schooL.

Nadere informatie en solliciteren:
Zie jij aansluiting met ons verhaal? Enthousiast of nieuwsgierig geworden? Leuk! Het eerste gesprek vindt plaats met de Bovenschoolse Directeur en een benoeming- en adviescommissie. Willen we met jou verder in gesprek en jij met ons, dan krijg je een opdracht die je presenteert voor de Bovenschoolse Directeur en dezelfde benoeming- en advies Commissie. Ten slotte volgt er een arbeidsvoorwaarden gesprek en kun je aan de slag bij OBS De Phoenix. Vragen? Neem contact op via sollicitatie@stichtingboor.nl. Je kunt tot 30 mei solliciteren.

In totaal heeft BOOR 85 openbare scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving. Iedere school heeft zijn eigen profiel en karakter. Dit betekent dat wij voor ieder kind een passende school hebben. Wij vergroten de kansen van onze leerlingen in Rotterdam en omgeving. Dit doen wij door niet alleen te focussen op maximale onderwijsresultaten, maar ook door de talenten van de kinderen in de meest brede zin te ontwikkelen. Een stevige basiskennis van taal en rekenen en goede sociale vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. De fundamentele rechten en plichten van kinderen nemen bij ons een bijzondere plaats in en met name het Verdrag inzake de rechten van het kind. Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze om kijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Kinderen hebben naast deze rechten ook plichten. Bij ons betekent dit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Op basis van de identiteit en kernwaarden stelt BOOR grenzen aan gedrag van leerlingen en hun ouders. Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen zijn en geen bedreiging. Respect is daarom een belangrijke waarde binnen onze scholen. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Om dit te bewerkstelligen werkt BOOR nauw samen met maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Onze scholen zijn een uitdagende leeromgeving. Ook stimuleren wij dat onze scholen een ontmoetingsplaats vormen voor ouders, wijkbewoners en maatschappelijke instanties. De medewerkers op onze scholen zijn professionals en geven leiding aan het ontwikkelingsproces van de leerlingen. BOOR creëert een omgeving waar medewerkers zich maximaal kunnen richten op de talentontwikkeling van de kinderen. Zij maken het verschil voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Daarom investeren wij in hun professionaliteit, gezondheid, welzijn en betrokkenheid. Wij vinden het erg belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk is. Daarom is er een kwaliteitsprofiel opgesteld voor de scholen. De scholen werken daarmee voortdurend en gestructureerd aan de kwaliteit van het onderwijs.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.