Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Ondernemende teamleider bij Young Business School Rotterdam
Dienstverband
tijdelijk
Toegevoegd op
12 juli 2019
Eind Datum
25 augustus 2019
Functie naam
Teamleider VO
Niveau
HBO
Aantal uur per week
1,0
Provincie
Zuid-Holland
Plaats
Rotterdam
Aanvang functie
1-10-2019
Loon indicatie
12
Organisatie
Young Business School Rotterdam
Website

Ervaren ondernemende teamleider 1,0 fte

De YBSR is een kleinschalige, internationaal georiënteerde vmbo-school voor bbl, kbl, gl en mavo. Voor elk ondernemend talent is YBSR de juiste school. In de onderbouw ontdekken onze leerlingen waar ze goed in zijn, wat hun kwaliteiten zijn, wat ondernemen
voor ze betekent. En in de bovenbouw staat zowel bij het profiel economie & ondernemen als bij het profiel
zorg & welzijn, het ondernemen centraal.
Binnen deze profielen worden onze leerlingen opgeleid voor mbo niveau 2, 3 of 4.
 
Daarnaast werkt de YBSR samen met het Rudolf Steiner College in de vorm van vrijeschool de Kaap. De Kaap is een afdeling van de YBSR waarin vrijeschoolonderwijs aangeboden wordt voor alle leerwegen van het vmbo.
 
Bij de YBSR werken 40 docenten die onderwijs verzorgen aan een kleine 400 leerlingen.
 
Ondernemende teamleider(1,0 fte) functieschaal 12
Wij bieden jou een school in ontwikkeling waarin uitdagingen voor jouw ondernemende geest nooit te groot zullen zijn. Een team waarin we je uitnodigingen om mee te denken en te ontwikkelen. Samen maken we een plan voor iedere leerling maar ook voor iedere collega.
Waar ligt jouw kracht en wat wil jij nog ontwikkelen om het beste uit jezelf, je collega’s en de leerling te halen?
 
Informatie over de school kun je vinden op de website van Young Business School:
 
www.youngbusinessschool.nl/
 
Functieomschrijving
Het managementteam van Young Business School wordt gevormd door de locatiedirecteur en collega teamleider. De teamleider bovenbouw is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, in stand houden en uitvoeren van het onderwijskundig en organisatorisch beleid binnen
de school en werkt daarbij samen met de locatiedirecteur, de collega teamleider, de afdelingsleider vrije school en de leerjaarcoördinatoren. Naast personeelsbeleid, leerlingenzorg en organisatie is de teamleider bovenbouw met name verantwoordelijk voor het
sturen op (leer)resultaten en de (leer)opbrengsten binnen de school en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de kwaliteitszorg op basis van de PDCA cyclus. De teamleider legt verantwoording af aan de locatiedirecteur.
 
Dit vertaalt zich in de volgende werkzaamheden:

 • een belangrijke cultuurdrager zijn die wordt gekenmerkt door voortdurende aandacht voor kwaliteitsverbetering en voor reflectie en ontwikkeling
 • het aansturen van de mentoren en vakdocenten met een duidelijke focus op het leren van leerlingen
 • het bevorderen en bewaken van het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat binnen het team
 • coördineren van het geheel van activiteiten van de YBSR dat er op is gericht om de opbrengst van het lesgeven op het gewenste kwaliteitsniveau te brengen of te houden
 • het systematisch kunnen expliciteren (normen stellen), evalueren (toetsen) en bijsturen (verbeteren) alle activiteiten van het handelen bij het verzorgen van onderwijs
 • het bewaken van het integrale proces rondom kwaliteitszorg
 • het analyseren van de onderwijs(leer)rendementen en op basis daarvan het plegen van interventies
 • de coördinatie/begeleiding van nieuwe docenten
 • het voeren van functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken met de leden van het team
 • het organiseren, bevorderen en mede-uitvoeren van adequate leerlingenbegeleiding
 • het organiseren van passende oplossingen voor (dreigende) problemen in de onderwijsuitvoering door het team
 • het opstellen van (tussentijdse) verantwoordingen over de uitvoering van het onderwijs en de leerlingenbegeleiding
 • casemanagement, sturen op verzuim
 • werving en selectie van personeel samen met de locatiedirecteur
 • het opstellen van de jaarplanning voor docenten en leerlingen
 • beleidsvoorbereiding en uitvoering
 • het vormgeven en uitvoeren van PR-beleid
 • het verzorgen van een aantal lessen
 • het organiseren van (informatie)bijeenkomsten en schoolevenementen

 
 

De teamleider die wij zoeken:

 • Je hebt aantoonbare werkervaring in de functie van teamleider
 • Heeft ervaring in het tweedegraadsgebied in het vmbo onderwijs
 • Beschikt over een onderwijsbevoegdheid VO
 • Beschikt over onderwijskundig leiderschap (hij/zij heeft het vermogen om een onderwijskundige visie in woord en geschrift uit te dragen en gestalte te geven)
 • Is in staat zowel op processen als op resultaten te sturen
 • Weet vestiging-overstijgend te denken en te werken
 • Neemt bij afwezigheid van de locatiedirecteur verantwoordelijkheden waar
 • Is in staat interne en externe verbindingen aan te gaan
 • Heeft ervaring met en een visie op het ontwikkelen van digitaal onderwijs
 • Heeft een positieve, constructieve en professionele grondhouding
 • Is in staat draagvlak en verbinding aan te brengen op meerdere niveaus en weet mensen in te inspireren
 • Is in staat collega’s te coachen, te motiveren en feedback te geven met behoud van relatie
 • Is zowel een teamplayer als een teambuilder
 • Is proactief

De rollen en competenties behorend bij de functie teamleider staan in de managementprofielen van LMC. Aanvullend zoeken wij iemand met de volgende competenties:

 • Innovatief
 • Stressbestendig
 • Organiseren en plannen
 • Communicatieve vaardigheid

De Young Business School en LMC Voorgezet Onderwijs bieden jou:

 • Een professionele organisatie waarin directeuren, staf en bestuur prettig samenwerken.
 • Een modern systeem van onderwijs.
 • Een enthousiast en betrokken team.
 • Mogelijkheid om jezelf de ontwikkelen.
 • Mee te denken in de groei van een fantastische school.
 • Alle arbeidsvoorwaarden confrom de CAO – VO.

De Young Business School Rotterdam staat bekend als een kleinschalige, veilige en ondernemende school. Een warm-zakelijke aanpak is voelbaar binnen het gebouw. Creativiteit, kwaliteit en talentontwikkeling staan centraal. Het curriculum is veelzijdig en uitdagend met onder meer vakken als Spaans, Wereldoriëntatie en de profielen Zorg & Welzijn en Economie & Ondernemen. Veelvuldige (op talentontwikkeling en het bedrijfsleven gerichte) projecten, het denken in kansen & mogelijkheden, aandacht voor het individuele kind en het verzorgen van betekenisvol onderwijs, zijn kenmerkend voor de school.
 
YBSR is een onvervalst Rotterdamse school. Pro-actief, sociaal, flexibel en ondernemend; een school met de blik naar buiten gericht.  Ons gezamenlijke uitgangspunt wordt gevormd door de vraag wat is er nodig om onze leerlingen succesvol te laten zijn in het vervolgonderwijs, in hun privéleven en in de maatschappij? Ewelke leerling leveren wij af
Het antwoord geven wij met elkaar door het curriculum te vormen rondom de leerling. De leerling die weet wat er van hem verwacht wordt binnen de school, op zijn stageplaats en op zijn vervolgopleiding. De leerling die zich krachtig en capabel beweegt in de maatschappij én in zijn persoonlijke leven. Deze leerling is immers pro-actief, sociaal competent, weerbaar, assertief, empatisch, creatief, flexibel en ondernemend, houdt zich aan afspraken, kan goed samenwerken, komt op tijd en benadert zaken met humor en relativeringsvermogen. 

Vanaf schooljaar 2017-2018 werken wij samen met het Rudolf Steiner College en is de afdeling vrijeschool De Kaap opgericht. Een onderdeel van de YBSR waarbij de leerlingen VMBO onderwijs krijgen volgens het vrijeschool principe. 
 
Young Business School Rotterdam (YBSR) is onderdeel van de stichting LMC Voortgezet Onderwijs. LMC voert het bevoegd gezag over 24 scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam en omstreken. In kleinschalige en veilige leeromgevingen bieden we onderwijs dat aansluit op het ontwikkelingsniveau van de leerlingen, varierend van gymnasium tot praktijkonderwijs. Zorgzaamheid en schoolklimaat zijn daarbij even belangrijk als leerprestaties. De individuele capaciteiten van de leerlingen en hun veelzijdigheid staan centraal. LMC verheldert en verzilvert deze talenten. LMC streeft naar het allerhoogste leerrendement dat bereikbaar is voor de individuele leerling, onder het motto: er uit halen wat er in zit. Bij LMC werken ca. 1.000 medewerkers die lessen verzorgen en ondersteuning bieden aan in totaal 8.000 leerlingen. LMC Rotterdam is daarmee een van de grotere onderwijswerkgevers in de regio.
 

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.