Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Onderwijs ondersteuner B
Dienstverband
Tijdelijk
Toegevoegd op
13 februari 2020
Eind Datum
29 februari 2020
Functie naam
Onderwijsassistent
Niveau
HBO
Aantal uur per week
1,0000
Plaats
Raamsdonkveer
Aanvang functie
Z.s.m.
Loon indicatie
6
Organisatie
Dongemond college
Website

Dongemond college uit Raamsdonkveer zoekt een Onderwijs ondersteuner B per Z.s.m.

Wij zijn zo snel mogelijk op zoek naar een:

Onderwijs ondersteuner B

1,0000 fte (40 uur per week)

Het gaat hierbij om een tijdelijk dienstverband.

De onderwijs ondersteuner B ondersteunt docenten bij hun lesgevende taak en geeft individuele, kleinere groepjes en/of grotere groepen leerlingen, onder verantwoordelijkheid van de docent, instructie. Het betreft het uitvoeren van gevarieerde en brede onderwijsondersteunende
taken waarbij op basis van eigen inzicht en interpretatie keuzes worden gemaakt en waarvan de aanpak is vastgelegd in afspraken en procedures. De docent dient altijd stand-by aanwezig te zijn.

Werkzaamheden: 

1. Ondersteunt docenten bij hun lesgevende taak door o.a.:

 • het bijdragen aan het ontwikkelen en uitvoeren van verschillende leeractiviteiten, werkvormen en opdrachten ed.;
 • het mede evalueren van de opzet van leeractiviteiten, werkvormen, opdrachten ed. en het doen van verbetervoorstellen aan de docent;
 • het op grond van eigen waarneming en evaluatie aanleveren van informatie over de leerling aan de docent t.b.v. de beoordeling van het onderwijsleerproces van leerlingen en het eindresultaat;
 • het, o.b.v. instructie en onder toezicht van een docent, overnemen van klassen van docenten;
 • het bijdragen aan het opstellen van toetsen;
 • het nakijken van (delen van) toetsen.

2. Verricht voor docenten gevarieerde onderwijsondersteunende en/of administratieve werkzaamheden zoals:

 • het adviseren over goed en veilig gebruik van ruimten (studiehuis, leerpleinen, de mediatheek en/of het klaslokaal) en het gebruik van technische leer- en hulpmiddelen;
 • het zelfstandig bijhouden van administraties;
 • het signaleren van knelpunten in de uitvoering van de werkzaamheden en het hiervoor doen van verbetervoorstellen aan de docent.

3. Geeft individuele, kleinere groepjes en/of grotere groepen leerlingen zelfstandig
instructie door o.a.:

 • het, naar eigen inzicht, instrueren en begeleiden van leerlingen bij de uitvoering van gevarieerde opdrachten, bij het zelfstandig werken en/of bij het doen van onderzoek;
 • het instrueren van leerlingen bij het (veilig) gebruik van apparatuur, systemen en/of materialen;
 • het geven van toelichting op en het aandragen van oplossingen voor door leerlingen gestelde vragen;
 • het (mede) controleren van het werk van leerlingen en het geven van gerichte feedback.

4. Verricht overige gevarieerde (administratieve) werkzaamheden t.b.v. de dagelijkse gang van zaken in het studiehuis, leerpleinen, de mediatheek en/of het klaslokaal.

Kader: de onderwijs ondersteuner B werkt binnen werkafspraken, regels en (technische- en veiligheids-) voorschriften, die van belang zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Bevoegdheden: De onderwijs ondersteuner B beslist over de bijdrage aan het ontwikkelen en uitvoeren van verschillende leeractiviteiten, werkvormen en opdrachten, over het geven van instructie en begeleiden van (groepen)leerlingen, over het
beoordelen van opdrachten en het geven van feedback. Over het signaleren van knelpunten in de uitvoering van de werkzaamheden en het hiervoor doen van verbetervoorstellen aan de docent.

Verantwoordelijkheden: De onderwijs ondersteuner B legt hiërarchisch verantwoording af aan de leidinggevende over de kwaliteit van de ondersteuning aan de docent bij de lesgevende taak en bij de gevarieerde onderwijs- ondersteunende en/of administratieve
werkzaamheden, over de kwaliteit van de instructie en begeleiding van (groepen)leerlingen. De onderwijs ondersteuner legt functioneel verantwoording af aan de betreffende docent.

Kennis en vaardigheden

 • kennis van de praktijk en van de praktijktheorie van de vakgebieden waarbij ondersteuning wordt verleend;
 • kennis van het vakgebied, voor het vakgebied geldende (veiligheids-)voorschriften en te gebruiken apparatuur en materialen;
 • kennis en vaardigheid in het gebruik van (multimediale) ICT middelen;
 • vaardigheid in het instrueren en begeleiden van (groepen) leerlingen van verschillend niveau en het geven van feedback;
 • vaardigheid in het ontwikkelen en uitvoeren van leeractiviteiten, werkvormen en opdrachten;
 • technische vaardigheden.
   

Contacten

 • met leerlingen over de uitvoering van gevarieerde opdrachten, het zelfstandig werken en/of over het doen van onderzoek om instructie, feedback en antwoorden te geven;
 • met docenten om informatie uit te wisselen over de benodigde instructie en begeleiding aan leerlingen, over het afnemen van toetsen/examens en om informatie te verstrekken t.b.v. de beoordeling;
 • met derden over het verhelpen van problemen met apparatuur en/of materialen om informatie uit te wisselen.
   

Salariëring en arbeidsvoorwaarden volgens de CAO-Voortgezet Onderwijs, functiewaardering: schaal 6. Hierbij ligt het salaris tussen de € 1.874,- en € 2.710,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband.

Solliciteren kan tot 1 maart 2020
 

Het Dongemond college is een Katholieke scholengemeenschap voor vmbo, havo, vwo en technasium aan de zuidkant van de Biesbosch met ruim 2250 leerlingen en 260 medewerkers.

Het Dongemond college is een ondernemende school met gezonde ambities voor 2020. We bieden onze leerlingen en medewerkers een uitdagende en inspirerende leeromgeving waarin iedereen zich veilig, gezien, gerespecteerd en nuttig moet voelen. We hebben een transparante organisatie die sterk verbonden is met de directe omgeving.
 

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.