Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Onderwijsassistent leerstroom arbeid
Functie naam
Onderwijsassistent
Toegevoegd op
13 juni 2019
Eind Datum
30 juni 2019
Niveau
HBO
Aantal uur per week
0,4
Dienstverband
tijdelijk, vast
Provincie
Noord-Brabant
Plaats
Heeze
Aanvang functie
01-08-2019
Loon indicatie
schaal 4 volgens CAO PO
Organisatie
Stg. Kempenhaeghe inz. De Berkenschutse
Website

Leerstroom arbeid
Onderwijsassistent (m/v)
Wtf 0,4

De Berkenschutse is een expertise centrum voor het Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). We hebben de ambitie gesteld om excellent onderwijs te geven en te voorzien in speciale ondersteuningsbehoefte die het regulier onderwijs
ontstijgt. Dit doen wij door samen te werken en door gebruik te maken van een onderzoekende houding om nieuwe expertise te ontwikkelen.
Deze vacature betreft de afdeling VSO oabcde. De afdeling richt zich op drie uitstroomprofielen, met daarbinnen verschillende leerroutes: dagbesteding (leerroutes o, a en b), arbeidsmarkt (leerroutes c en d)  en vervolgonderwijs (vmbo – leerroute e). Iedere
leerroute heeft leerlijnen, met binnen iedere leerlijn eigen kerndoelen en subdoelen, gebaseerd op de schoolstandaard. De leerkrachten werken samen met een onderwijsassistent in de groep.
 
De leerlingen die onderwijs volgen binnen leerroute cd stromen uit in uitstroomprofiel arbeid. Het onderwijs is gericht op leerlingen met een lichte tot matige verstandelijke beperking. Al deze leerlingen zijn zeer moeilijk lerend en vaak is er sprake van bijkomende
(medische) aandoeningen (onder meer epilepsie, stofwisselingsziekte en diabetes). Daarnaast kan er sprake zijn van emotionele-, gedrag- en/of lichamelijke problematiek.
 
Binnen de route cd ontstaat per 1-8-2019 een vacature Onderwijsassistent
 

We verwachten, naast affiniteit met de doelgroep, dat de nieuwe collega;

 • in staat is een veilig pedagogisch klimaat te bieden aan leerlingen met diverse ondersteuningsbehoefte,
 • zich kan inleven en kan aansluiten bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling,
 • kan samenwerken met collega’s,
 • de leerkracht kan ondersteunen bij het onderwijsprogramma,
 • communicatief vaardig is,
 • sterk kan reflecteren op eigen handelen en denken,
 • kan omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag,
 • op creatieve wijze onderwijs kan vormgeven,
 • kan inspelen op lichamelijke zorg. 

Vereisten:

 • in het bezit zijn van de juiste bevoegdheid.

We bieden:

 • een gevarieerde werkomgeving.
 • een uitdagende werkomgeving in een naar buiten gerichte organisatie.
 • kansen en mogelijkheden om nieuwe expertise op te doen en te delen.

De Berkenschutse is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs.
In principe is De Berkenschutse een school voor langdurig zieke leerlingen (LZK) met specialisatie epilepsie.
De school kent ook ZML en MG (meervoudig gehandicapten).
Op één van de VSO afdelingen zitten voornamelijk (ca. 300)  normaal tot hoogbegaafde leerlingen met een autisme spectrum stoornis (ASS).
De Berkenschutse kent zes afdelingen:
– SO afdeling (basisschoolleeftijd)
– VSO ab (voorgezet speciaal onderwijs op ZML-niveau)
– VSO cde (voortgezet speciaal onderwijs richting arbeid en VMBO)
– VSO f (voortgezet speciaal onderwijs op havo/vwo-niveau; m.n. ASS-leerilngen
– AOT (arbeidsonderzoek en trainingscentrum)
– DAB (dienst ambulante begeleiding) 

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.