Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Onderwijsassistent LWOO
Dienstverband
Toegevoegd op
11 februari 2020
Eind Datum
11 maart 2020
Functie naam
Onderwijsassistent
Niveau
HBO
Aantal uur per week
0,80 - 0,94
Provincie
utrecht
Plaats
Nieuwegein
Aanvang functie
per direct
Organisatie
Oosterlicht College
Website

Oosterlicht College uit Nieuwegein zoekt een Onderwijsassistent LWOO per per direct

Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste onderwijsassistent voor het Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO), onderbouw en bovenbouw voor onze locatie in Nieuwegein.

Soort vacature: fulltime, parttime bespreekbaar  FTE: 0,80 – 0,94
 
Wij zoeken een onderwijsassistent LWOO onderbouw en bovenbouw die:

 • Beschikbaar is voor 0,80 – 0,94 fte (parttime bespreekbaar).
 • Een diploma MBO Onderwijsassistent voor het VO heeft.
 • Leerlingen pedagogisch en didactisch kan begeleiden.
 • Affiniteit heeft met leerlingen die moeite hebben met leren.
 • Enthousiast en gedreven is en zich actief opstelt.
 • Zichzelf wilt ontwikkelen.

 
Werkzaamheden:
Als onderwijsassistent heb je verschillende soorten taken:

 1. Voorbereidende en afrondende taken: bijvoorbeeld het klaarleggen van materiaal, opdrachten archiveren en kopiëren.
 2. Organisatietaken: bijvoorbeeld deelnemen aan teamvergaderingen, rapporteren over ervaringen, notuleren, inhaaluren beheren en deelnemen aan leerling besprekingen.
 3. Begeleidende taken: bijvoorbeeld individueel in de klas, bijles geven, bijzonderheden signaleren, uitvoeren van handelingsplannen, leerlingen opvangen of toezicht houden bij de huiswerkklas.
 4. Uitvoerende taken: bijvoorbeeld het nakijken van toetsen, leerlingen stimuleren en activeren, klassikale uitleg geven of helpen bij het maken van lesmateriaal.
 5. Professionaliseringstaak: bijvoorbeeld het evalueren van eigen functioneren, geven van feedback aan collega’s, deelnemen aan werkgroepen en deelnemen aan inhoudelijke discussies. 

 
Het Oosterlicht College:
Het Oosterlicht College is een brede scholengemeenschap voor vwo, havo en vmbo. We zijn ontstaan vanuit een christelijke traditie en laten ons hierdoor inspireren. De school heeft twee locaties, één in Nieuwegein en één in Vianen. De school wordt door leerlingen
ervaren als kleinschalig, sfeervol en veilig. 
 
Iedere leerling komt op bij ons op het niveau terecht dat bij hem of haar past. Het Oosterlicht biedt leerlingen kansen. Ons onderwijs is eigentijds, betekenisvol en uitdagend. We moedigen ambitie aan, stimuleren opstroom, geven ruimte aan verbreding en verdieping
van talent. We hebben een breed aanbod op het gebied van creativiteit, sport en cultuur. We dagen leerlingen uit om steeds meer eigen verantwoordelijkheid te nemen, de dialoog aan te gaan met anderen, kritisch te denken en te experimenteren.
 
Als je moeite hebt met rekenen en/of taal, kan wat extra hulp en zorg fijn zijn. Daarom hebben wij LWOO-klassen. Deze bestaan uit kleine groepen (ca. 15-18 leerlingen). Het LWOO is op onze school geen apart niveau, maar onderdeel van het vmbo.
 
Wij bieden:
Het gaat om een leuke baan met afwisselende werkzaamheden. Salaris zal conform zijn aan je werkervaring en valt in de CAO VO. Je contract start zo snel mogelijk.
 
Enthousiast geworden?
Stuur je motivatiebrief en CV naar Sollicitatie@oosterlicht.nl
Vragen over de vacature? Deze kan je sturen naar R. Pet-Cools (R.Pet-Cools@oosterlicht.nl) en H. van Nimwegen (H.vanNimwegen@oosterlicht.nl)
 
 
 

Kansen & Zekerheden. Dat is het Oosterlicht.
 
Even voorstellen
Het Oosterlicht College biedt  modern, gedegen en uitdagend onderwijs. Onze leerlingen krijgen de ruimte hun eigen talenten
te ontwikkelen in een veilige leeromgeving. Sport, kunst & cultuur en bèta maken een belangrijk onderdeel uit van onze profilering. 
 
Locatie Oosterlicht Nieuwegein (gymnasium, atheneum, havo, vmbo en lwoo)
Op de Nieuwegeinse locatie werken ca. 220 personeelsleden die onderwijs verzorgen aan 1875 leerlingen. Het Oosterlicht Nieuwegein is een erkend CultuurProfielSchool en SportAccentSchool met topsportbegeleiding. Wij hebben talentprogramma's op het gebied van sport, kunst & cultuur en bèta & techniek in het vmbo, havo en vwo met een doorlopende leerlijn naar de bovenbouw. In het havo/ vwo bieden wij bovendien nog Cambridge English en gamma-excellentieprogramma’s. 
 
Locatie Oosterlicht Vianen (havo/atheneum 1e fase, vmbo en lwoo)
Op de Viaanse locatie werken ca. 80 personeelsleden en hebben wij 680 leerlingen. De locatie Vianen is SportAccentSchool:
aparte sportklassen tl/havo  in de onderbouw, samenwerking met de FC Utrecht Academie en topsportbegeleiding. In de
bovenbouw bieden wij de veelzijdige vmbo-opleiding Horeca, Bakkerij en Recreatie naast de beroepsgerichte leerwegen Zorg & Welzijn en Handel & Administratie. Het Oosterlicht Vianen is een Excellente School.

Op onze school stellen we de kernwaarden respect, kwaliteit, vertrouwen, ambitie en samenwerking centraal.
    
Personeelsbeleid en -begeleiding leraar
Ons personeelsbeleid is erop gericht medewerkers een boeiende en professionele werkomgeving te bieden. Wij vatten dit samen
in de kernwoorden: ruimte, vertrouwen, verantwoordelijkheid, begeleiding en ontwikkeling. Wij zijn een ambitieuze school waarin
ieders talent wordt benut en ieders bijdrage telt.
Onze schoolopleiders bieden nieuwe leraren begeleiding gedurende de eerste twee jaar van hun aanstelling. Wij hebben een team
van interne lerarencoaches en twee VIB coaches (video interactie begeleiders). Het Oosterlicht neemt deel aan LeerKRACHT met als motto ‘Elke dag samen een beetje beter’. Wij stimuleren professionalisering via peer to peer coaching en consultatie.
 
Functie leraar
Wij stellen een benoeming beschikbaar in FTE om aan te geven dat je die tijd beschikbaar bent voor school. We focussen ons op de kerntaak van de leraar en hieronder verstaan we: lesvoorbereiding, lesgeven, leerlingenbesprekingen, mentoraat, professionalisering en toets-surveillance tijdens lestijd.
Als leraar stuur je het leerproces van de leerlingen aan en zorg je voor een positief leef- en leerklimaat. Je levert een bijdrage aan
de ontwikkelingen in je vaksectie en je team. Je bent actief in de beheersing, verdieping en verbreding van je vak. Tot slot draag je actief bij aan een goede communicatie en cultuur binnen het team en de school als geheel.  
 
Naast vakinhoudelijke kennis en de bevoegdheid voor het vak, zien wij graag dat de nieuwe collega beschikt over:
– Theoretische kennis van pedagogiek en didactiek, toe te passen op het niveau van een LB (LC/LD) leraar
– De gave heeft om soepel te bewegen tussen verschillende niveaus en culturele achtergronden
– Invoelingsvermogen, sociale vaardigheden en communicatieve vaardigheden
– Het kunnen geven van reflectie op eigen en andermans handelen
 
Voor onderwijsondersteunende medewerkers (OOP) gelden aparte functie-eisen en arbeidsvoorwaarden.

Arbeidsvoorwaarden
Het Oosterlicht College is onderdeel van de Willibrord Stichting, gevestigd te Utrecht. Naast het Oosterlicht College vallen nog tien
scholen voor voortgezet onderwijs in de regio onder deze stichting. Als je werkzaam bent op het Oosterlicht College, dan heb je
een bestuursbenoeming bij de Willibrord Stichting. Op de site van de Willibrord-stichting vind je meer informatie over de stichting. De CAO voor het Voortgezet Onderwijs is van toepassing voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden. Inschaling is in overleg.
 
Procedure
Bij de sollicitatiegesprekken zijn afgevaardigden van de schoolleiding, de vaksectie en de leerlingen betrokken. Het verzorgen van een proefles kan deel uitmaken van de procedure. Voor onderwijsondersteunende medewerkers geldt een aparte sollicitatieprocedure.

Het kan zijn dat we je vragen je gegevens voor maximaal een half jaar in portefeuille te mogen houden. Dat is het geval als we op dit moment geen passende vacature voor je hebben, maar dit wel op redelijke termijn denken te verwachten.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.