Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Onderwijsassistent of leraarsondersteuner
Dienstverband
Tijdelijk
Toegevoegd op
15 januari 2020
Eind Datum
15 februari 2020
Functie naam
Onderwijsassistent
Niveau
HBO
Aantal uur per week
0,6 Fte
Provincie
Noord-Holland
Plaats
Amsterdam
Aanvang functie
01-02-2020
Loon indicatie
OOP 4
Organisatie
Het Vogelnest
Website

Laat de kinderen van Het Vogelnest de wereld ontdekken vanuit een veilige basis!

INFORMATIE VACATURE
Met ingang van 1 februari 2020 is er een vacature voor een onderwijsassistent of leraarondersteuner. Het betreft een tijdelijke aanstelling van maximaal 0,6 fte tot begin juli 2020, met uitzicht op voortzetting in het volgende schooljaar. Als onderwijsassistent
begeleid je de leerlingen en zorg je ervoor dat alle organisatorische zaken op orde zijn. Je ondersteunt de leerkracht door voor hem of haar taken uit handen te nemen. 

INFORMATIE SCHOOL
Het Vogelnest staat midden in de Vogelbuurt in Amsterdam Noord. De school is gebouwd in 1922. Het monumentale pand heeft ruime lokalen en brede gangen waar kinderen kunnen spelen en werken. We hebben in totaal 7 groepen waarin verschillende leerjaren gecombineerd
worden. Op Het Vogelnest hebben wij hebben passie voor onze leerlingen. Wij zijn betrokken bij de leerlingen, elkaar en de school. Wij leren van én met elkaar, we delen ervaringen, leren van tegenslagen en vieren onze successen. De diversiteit binnen onze
school is onze kracht. 

INFORMATIE BESTUUR
Innoord is het bestuur van alle zestien openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam-Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4000 kinderen en heeft 400 medewerkers in dienst.
Innoord
Klaprozenweg 75-H
1033 NN Amsterdam-Noord
info@innoord.nl 
020 – 8201410
dewerkplekvanjeleven.nl
innoord.nl
facebook
instagram
linkedin
twitter
 

De collega die we zoeken:

 • heeft minimaal een afgeronde mbo 4-opleiding onderwijsassistent
 • staat open voor veranderingen en heeft een lerende houding
 • heeft een sterk ontwikkeld reflectief vermogen
 • organiseert een veilige, uitdagende en stimulerend leeromgeving waarin kinderen zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen
 • houdt rekening met de belangen, positie en verantwoordelijkheden van kinderen, ouders en collega’s
 • heeft ervaring in het begeleiden van kinderen op individueel niveau en in kleine groepjes
 • heeft kennis op het gebied van NT2, bij voorkeur werkervaring op een multiculturele school of nieuwkomersonderwijs
 • heeft ervaring met BOUW! (computer gestuurd leesprogramma) of is bereid om hier een cursus voor te volgen

We bieden:
Een  fijne, veilige, groeiende school met een open en enthousiast team en leuke, zelfstandige, leergierige, vrolijke kinderen en prettige ouders. Waar je je, als je zelf open en betrokken bent, meteen welkom en gezien zult voelen. Wij werken voortdurend aan
onderwijsvernieuwing, maar kijken ook zeker naar wat er allemaal al wel goed gaat. Je bent een spin in het web rondom het regelen van veel verschillende onderwijszaken. Kortom, een hele leuke baan waar je echt het verschil kan maken! Inschaling conform de
CAO PO (onderwijsassistent OOP – schaal 4 en Leraarondersteuner OOP – schaal 7).
En de aantrekkelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden (zie hieronder) van Innoord.

 • Al onze leraren in opleiding (lio) worden gewoon betaald.
 • We werken actief met zij-instromers met voortdurende begeleiding en coaching.
 • We hebben een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering (IPAP).
 • Met ingang van 2018 hebben we, vooruitlopend op landelijke ontwikkelingen, extra betaald Partnerverlof ingevoerd. Zo krijgen onze medewerkers vanaf 2018 vijf dagen partnerverlof (3 dagen extra dus) en in 2019 zelfs twee weken partnerverlof (vijf dagen extra).
  Voor medewerkers die, vanaf juli 2020, gebruik maken van het aanvullende verlof, wordt het salaris aangevuld tot 100%.
 • We vergoeden voor alle medewerkers (leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en directie) extra reiskosten boven de CAO-regeling (de subsidie van de gemeente Amsterdam betreft alleen de leerkrachten).

Algemeen
Het Vogelnest is een openbare basisschool gelegen in de Vogelbuurt. Zo’n 120 leerlingen gaan dagelijks naar het Vogelnest. Er werken 12 leerkrachten. Op de school is een ‘nieuwkomersgroep’ voor kinderen van 9 tot 12 jaar die net in Nederland zijn komen wonen en de Nederlandse taal nog niet beheersen.

Karakter van de school
OBS Het Vogelnest richt zich op het ontwikkelen van de basisvaardigheden, omdat wij ons ten doel stellen dat alle kinderen kunnen meepraten, meelezen, meedenken en meeleren. Dit doen we omdat voor onze leerlingen het beheersen van de basisvaardigheden de sleutels zijn voor succes in de maatschappij.
De kinderen worden nauwgezet gevolgd in hun ontwikkeling. Dit wordt onder andere gedaan door een uitgebreid leerlingvolgsysteem. De kinderen worden regelmatig getoetst en besproken. Resultaten daarvan worden met ouders besproken en vastgelegd in het leerling-dossier. Op de school werken een oudercontactmedewerker en een ouder-kind functionaris die een belangrijke rol hebben in de contacten met de ouders.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.