Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Onderwijsassistent VSO Herenwaard (invaller)
Dienstverband
Toegevoegd op
10 september 2020
Eind Datum
10 oktober 2020
Functie naam
Onderwijsassistent
Niveau
HBO
Aantal uur per week
1,0 (minder is
Provincie
Zuid-Holland
Plaats
Rotterdam
Organisatie
Dr A. van Voorthuysenschool 
Website

Dr A. van Voorthuysenschool  uit Rotterdam zoekt een Onderwijsassistent VSO Herenwaard (invaller) per

Ons verhaal

Stichting BOOR draagt zorg voor kwaliteit in het onderwijs. (speciaal) Basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken. Ongeveer 80 scholen vallen onder onze stichting, waaronder De Dr. A. van Voorthuysenschool, locatie VSO Herenwaard.

De Dr. A. van Voorthuysenschool is een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (SO en VSO ZMLK). Er is een afdeling voor speciaal onderwijs (SO) voor leerlingen van 4 tot maximaal 14 jaar en een afdeling voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor leerlingen van 12 tot maximaal 20 jaar. Deze afdeling noemen we VSO Herenwaard.

Wij streven ernaar dat onze leerlingen een zo volwaardig mogelijke plek, passend bij hun mogelijkheden, in de samenleving verwerven. Wij willen bereiken dat onze leerlingen zo zelfstandig mogelijk door het leven kunnen gaan en zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij. Daarom werken wij voortdurend aan de zelfredzaamheid van de leerlingen. Wij focussen ons op alle vaardigheden die nodig zijn bij het zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij, gericht op wonen, werken of zinvolle dagbesteding.
Voor meer informatie kun je onze website www.herenwaard.nl bekijken.

Wat mag je van VSO Herenwaard en Stichting BOOR verwachten?

Kwaliteit waarborgen! Dat doen we vooral in samenwerking met al onze medewerkers. Door de mobiliteit en flexibiliteit van onze docenten en leerkrachten tussen de BOOR scholen en onderwijsvormen te bevorderen.
Naast jouw dagelijkse werkzaamheden als onderwijsassistent faciliteren en adviseren Stichting BOOR en de school om jouw carrière en ‘’work-life-balance’’ in het onderwijs te bevorderen. Zo biedt BOOR mogelijkheden jouw vaardigheden en ervaring verder te ontwikkelen. VSO Herenwaard biedt daarnaast:

  • Een professioneel team op een school die zich steeds vernieuwt en die midden in de maatschappij staat.
  • Salariëring conform CAO-PO.
  • Een school met een prettige sfeer waarbij er veel ruimte is om het onderwijs zelfstandig vorm te geven.

Wat we van jou verwachten

  • Een geldige bevoegdheid en een relevante opleiding op mbo 4 niveau.
  • Wij zijn op zoek naar een assistente die zelfstandig gevarieerde taken kan uitvoeren binnen de geldende werkafspraken en procedures.
  • Helpen bij de voorbereiding en verzorging van theorie- en praktijklessen.
  • Zelfstandig kunnen functioneren binnen de taak- en werkgroepen van de school.
  • Zelfstandig kunnen begeleiden en coachen van een kleine groep leerlingen.

Hoe ziet jouw sollicitatieproces er uit?

Zie jij aansluiting met ons verhaal? Enthousiast of nieuwsgierig geworden? Leuk!
Voor informatie of vragen kun je bellen met Christina Rodenburg op 010-4836535.
Wil je direct solliciteren? Stuur dan je C.V. en motivatie naar: sollicitatie@stichtingboor.nl.

Nadere informatie en solliciteren:

In totaal heeft BOOR zo'n 75 openbare scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving. Iedere school heeft zijn eigen profiel en karakter. Dit betekent dat wij voor ieder kind een passende school hebben. Wij vergroten de kansen van onze leerlingen in Rotterdam en omgeving. Dit doen wij door niet alleen te focussen op maximale onderwijsresultaten, maar ook door de talenten van de kinderen in de meest brede zin te ontwikkelen. Een stevige basiskennis van taal en rekenen en goede sociale vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. De fundamentele rechten en plichten van kinderen nemen bij ons een bijzondere plaats in en met name het Verdrag inzake de rechten van het kind. Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze om kijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Kinderen hebben naast deze rechten ook plichten. Bij ons betekent dit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Op basis van de identiteit en kernwaarden stelt BOOR grenzen aan gedrag van leerlingen en hun ouders. Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen zijn en geen bedreiging. Respect is daarom een belangrijke waarde binnen onze scholen. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Om dit te bewerkstelligen werkt BOOR nauw samen met maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Onze scholen zijn een uitdagende leeromgeving. Ook stimuleren wij dat onze scholen een ontmoetingsplaats vormen voor ouders, wijkbewoners en maatschappelijke instanties. De medewerkers op onze scholen zijn professionals en geven leiding aan het ontwikkelingsproces van de leerlingen. BOOR creëert een omgeving waar medewerkers zich maximaal kunnen richten op de talentontwikkeling van de kinderen. Zij maken het verschil voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Daarom investeren wij in hun professionaliteit, gezondheid, welzijn en betrokkenheid. Wij vinden het erg belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk is. Daarom is er een kwaliteitsprofiel opgesteld voor de scholen. De scholen werken daarmee voortdurend en gestructureerd aan de kwaliteit van het onderwijs.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.