Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Onderwijscoach
Dienstverband
Tijdelijk, vast
Toegevoegd op
15 januari 2020
Eind Datum
4 februari 2020
Functie naam
Ambulant begeleider
Niveau
HBO
Aantal uur per week
0.9 max.
Provincie
gelderland
Plaats
Zutphen
Aanvang functie
Voorkeur 01-05-2020
Loon indicatie
10
Organisatie
Samenwerkingsverband PO IJssel Berkel
Website

De onderwijscoach biedt laagdrempelige handelingsgerichte ondersteuning die primair gericht is op het versterken van de handelingsvaardigheden van de leraar en de intern begeleider. Hij/zij is een belangrijke sparringpartner voor de school, helder in de feedback en zo nodig mediërend inzetbaar bij (dreigende) tegengestelde belangen. De onderwijscoach heeft een integrale zienswijze en kan goed schakelen tussen de diverse niveaus: kind, groep, school, bovenschools en jeugdhulp.

IJssel Berkel is een samenwerkingsverband voor passend onderwijs van 24 schoolbesturen met 96 scholen voor primair (speciaal) onderwijs in de gemeenten Brummen, Zutphen, Lochem, Voorst, Berkelland & een deel van Bronckhorst.

Om scholen snel en goed te kunnen helpen, is voor elke school een onderwijscoach van het samenwerkingsverband beschikbaar. Daarnaast kan elke school ondersteuning krijgen van een orthopedagoog. Binnen de basisondersteuning kan de onderwijscoach, in overleg
met ouders en school, lichte en kortdurende ondersteuning op maat bieden. Hierbij valt te denken aan gesprekken met ouders en school om in afstemming de beste aanpak te vinden voor het kind of aan coaching op de werkvloer. De ondersteuning van de onderwijscoach
is altijd aanvullend op wat de school zelf al inzet. Daarnaast neemt de onderwijscoach structureel deel aan het ondersteuningsteam; dit is een overleg waarbij partners uit onderwijs en zorg, samen met de school en ouders, de situatie vanuit eigen expertise
bespreken en daaraan acties verbinden. 

De standplaats is Zutphen. Uw werkgebied valt binnen de genoemde gemeenten.
De werkdagen zijn in overleg vast te stellen en afhankelijk van het aantal FTE.

Functie-eisen

 • Minimaal een hbo-opleiding (pabo) bij voorkeur aangevuld met een relevante (master)opleiding;
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met (bovenschoolse) begeleiding binnen het onderwijs (individueel en/of op teamniveau);
 • Aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van coaching (bijv. oplossingsgericht werken, systemisch werken, mediation of een andere relevante expertise);
 • Actuele kennis van passend onderwijs binnen het basisonderwijs, handelingsgericht werken, ondersteuningsroutes, ortho- didactisch en pedagogisch handelen en ontwikkelingsperspectieven;
 • Op de hoogte van de regionale sociale kaart (of bereidheid deze kennis te vergaren) en de ontwikkelingen binnen de jeugdhulp.

Persoonlijkheidsprofiel
Uiteraard heeft de kandidaat sterke affiniteit met passend onderwijs en gevoel voor vernieuwingen, ontwikkelingen en diversiteit in het onderwijs. Verder heeft de kandidaat een uitstekend inlevingsvermogen, is hij organisatiesensitief en beschikt hij over goede
contactuele vaardigheden om leerkrachten te coachen en hen te ondersteunen zodanig dat het eigenaarschap van de school verder wordt versterkt.

Hij is verbindend, gericht op teamvorming, daadkrachtig en iemand die staat voor de eigen verantwoordelijkheid. Hij is een gelijkwaardig gesprekspartner voor intern begeleiders en (school)directeuren. Relevante competenties en hiermee samenhangende persoonskenmerken:

 • Communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Diplomatiek, weet met uiteenlopende belangen om te gaan. In communicatie gericht op verbinding tussen gesprekspartners;
 • Systeemgericht, waarbij ook het kind en de ouder(s)/verzorger(s) altijd goed worden meegenomen binnen het proces;
 • Gevoel voor humor en toegankelijk;
 • Integer;
 • Gericht op samenwerken;
 • Flexibel inzetbaar en efficiënt;
 • Creatief en vernieuwend.

* waar hij staat, kan ook zij gelezen worden.

 

Het betreft een functie bij een organisatie met een grote ambitie op het gebied van professionaliteit, kwaliteit en het waarmaken van de doelstellingen van passend onderwijs. De arbeidsvoorwaarden van de cao Primair Onderwijs zijn van toepassing. Inschaling
in schaal 10 OOP met een garantietoeslag voor onbepaalde tijd die het verschil in salaris compenseert tussen OOP schaal 10 en schaal LB.
 

IJssel | Berkel is een samenwerkingsverband van 24 schoolbesturen van primair en speciaal onderwijs2.
In totaal gaat het om 100 scholen in de gemeenten Brummen, Zutphen, Voorst, Lochem, Berkelland en een deel van de gemeente Bronckhorst (de kernen Vorden, Wichmond en Kranenburg).

Missie
Passend onderwijs voor elk kind. Dat is de missie van het samenwerkingsverband IJssel | Berkel.
Ons streven is dat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen, thuisnabij en in een zo inclusief mogelijke schoolomgeving.

Visie
Ieder kind heeft zijn eigen talenten en heeft recht op gelijke kansen om die te ontplooien. Het is de taak van schoolbesturen om elk kind een zo passend mogelijke onderwijsplek te bieden. Elke dag zetten zij zich in voor het geven van goed onderwijs dat past bij de talenten, mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van het kind. Zij doen dat samen met directeuren, leerkrachten, ouders en kinderen zelf.
Het samenwerkingsverband ondersteunt schoolbesturen en scholen in het bieden van passend onderwijs. We streven daarbij naar thuisnabij onderwijs, in een zo inclusief mogelijke schoolomgeving.
 

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.