Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Onderwijsjeugdhulpverlener voor de bovenschoolse HAVO/VWO voorziening in Leiden
Dienstverband
Tijdelijk
Toegevoegd op
15 september 2020
Eind Datum
5 oktober 2020
Functie naam
Orthopedagoog
Niveau
HBO
Aantal uur per week
0,8
Provincie
Zuid-Holland
Plaats
Leiden
Aanvang functie
014-11-2020
Organisatie
St. Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs regio Leiden
Website

In de nieuw te starten Bovenschoolse HAVO/VWO voorziening krijgen leerlingen voor kortere of langere periode flexibele onderwijstrajecten aangeboden, vaak in combinatie met hulpverlening. Deze leerlingen zijn vastgelopen in het regulier onderwijs en hebben veelal complexe problematiek op verschillende leefgebieden. Er wordt een individueel maatwerktraject geboden uitgaande van de krachten, behoeften en mogelijkheden van de leerling en zijn/haar context (ouders, school, hulpverlening, e.d.). Zo willen we leerlingen (weer) perspectief bieden op terugkeer in het regulier onderwijs.
Binnen de voorziening zal intensief worden samengewerkt tussen onderwijs en jeugdhulpverlening. Er is ook een docent aanwezig in de voorziening.
De Bovenschoolse HAVO/VWO voorziening wordt gehuisvest in het gebouw van de boven- schoolse voorziening De Delta. Het streven is om per 1 november de voorziening te openen. De voorziening is een project dat na twee jaar wordt geëvalueerd. Dan wordt besloten of het als ‘reguliere’ voorziening binnen het SWV een plek krijgt.

 • Individuele hulpverlening geven aan leerlingen, in aanvulling op en afgestemd met de overige hulp die wordt aangeboden;
 • Het geven van trainingen aan groepjes leerlingen (SOVA, Faalangstreductietraining, Rots en water etc.);
 • Samen met de docent op de groep staan;
 • Het handelingsdeel van het Ontwikkelingsperspectief (wat betreft het hulpverleningsdeel) opstellen, (deels) uitvoeren en evalueren;
 • Contact initiëren en houden met hulpverleningsorganisaties;
 • Deelnemen aan evaluatiegesprekken in de voortgang van leerlingen;
 • Consultatie en adviesfunctie voor ouders, leerlingen en collega’s van de voorziening;
 • De onderwijsjeugdhulpverlener legt verantwoording af aan de coördinator van de voorziening. Zij is functioneel leidinggevende van de onderwijsjeugdhulpverlener.

De onderwijsjeugdhulpverlener:

 • is gedragswetenschapper;
 • heeft affiniteit en ervaring met het werken met de doelgroep;
 • heeft kennis van de psychologische ontwikkeling en het leeftijdsadequaat sociaal-emotioneel functioneren van jongeren (12-18 jaar);
 • is in staat om een vertrouwensrelatie aan te gaan en op te bouwen met jongere;
 • Beschikt over een ruime waaier van instrumenten en methoden m.b.t. de begeleiding van jongeren;
 • is flexibel en nieuwsgierig;
 • heeft bij voorkeur ervaring met het werken binnen een school;
 • bezit over enige pioniersgeest;
 • kan goed samenwerken;
 • is communicatief sterk .

De benoeming vindt plaats op basis van detachering voor een periode van maximaal 2 jaar conform de eigen cao. Detachering kan uitsluitend vanuit een door Holland Rijnland gecontracteerde instantie. Omvang van de functie is (bij voorkeur) 0,8 FTE.
Het betreft een projectaanstelling voor een periode van twee jaar. Er vindt na 1 jaar een tussenevaluatie plaats.
Startdatum in principe 1 november 2020 of zo snel mogelijk daarna.
 

Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs regio Leiden is een stichting waarbij 12 schoolbesturen zijn aangesloten met totaal 26 vestigingen van de scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Leiden e.o.
Onze samenwerking heeft tot doel; de leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften in onze regio op de scholen aangesloten bij het Samenwerkingsverband een passend onderwijsaanbod te bieden, dat gericht is op het behalen van een diploma of voorbereidt op een arbeidsplaats. 

Het Loket Passend Onderwijs is dé plek voor alle vragen die er zijn over ondersteuning voor leerlingen op de scholen die aangesloten zijn bij het Samenwerkingsverband.
 
Uitgangspunt hierbij is:

 • De onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling en de school zijn het vertrekpunt, wat hebben beiden nodig, om een succesvolle schoolloopbaan te realiseren. Hoe kan het Loket Passend Onderwijs de school en de leerling hierbij ondersteunen. Dit uitgangspunt vraagt om een handelings- en oplossingsgerichte aanpak.

     Het Loket Passend Onderwijs heeft de als taken:

 • Advisering van school, ouders en leerlingen van het Samenwerkingsverband Voortgezet regio Leiden op het gebied van leerlingenzorg
 • Consultatie voor scholen, jeugdhulpverleningsinstanties en leerplichtambtenaren
 • Toeleiding van leerlingen (aangemeld door scholen) naar passende onderwijs-zorgtrajecten.

Vaste adviseurs per school   
Om vanuit het Loket Passend Onderwijs de scholen  optimaal te ondersteunen zijn adviseurs verbonden aan een vaste groep scholen. Deze keuze zorgt er voor dat bovengenoemde activiteiten in samenhang en samenwerking met de school bewerkstelligd worden.
 

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.