Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Onderwijsmens Bovenbouw
Toegevoegd op
9 oktober 2019
Eind Datum
31 december 2019
Functie naam
Groepsleerkracht
Niveau
HBO
Aantal uur per week
1,0
Provincie
Zuid-Holland
Plaats
Rotterdam
Organisatie
Duo 2002 
Website

Duo 2002  uit Rotterdam zoekt een Onderwijsmens Bovenbouw per

Leren is leuk en kinderen willen leren.
Wij zoeken een leerkracht voor onze bovenbouw, die weet dat leren leuk is en effectief moet zijn.
Het belangrijkste voor succes op school is de relatie tussen leerkracht en leerling.
Van onze leerkrachten vragen wij vijf leerkrachthoudingen, vijf manieren van doen :
Zie onze leerlingen, waardeer onze leerlingen, daag onze leerlingen uit, laat onze leerlingen leren en laat onze leerlingen schitteren.

Van onze nieuwe collega vragen wij (in de relatie tot het team, de leerlingen, de ouders, de wijk) niets minder!

Obs Kasteel Spangen
Op openbare basisschool obs Kasteel Spangen werken leerkrachten, peuterspeelzaalbegeleiders, klassenassistenten, de gymleerkracht, logopedisten, de schoolmaatschappelijk werker, de intern-begeleiders en de buitenschoolse opvang samen bij het bieden van onderwijs, opvoeding, ontwikkeling, plezier en ontspanning voor kinderen van 2 tot en met 13 jaar. Wij zorgen samen voor de juiste leer- en ontwikkelingskansen voor al onze kinderen.

Ons schoolgebouw is ruim, fris, open van opzet. Het gebouw biedt een prima leer-, speel- en werkomgeving.

Het aantal leerlingen ligt rond de 300. De schoolbevolking vormt een afspiegeling van de internationalisering die er in de wijk plaatsvindt. Op dit moment zijn de leerlingen en/of hun ouders afkomstig uit meer dan 30 verschillende landen.

Wij zoeken jou, per direct:
Jij bent een leerkracht die onze leerlingen ziet, waardeert, uitdaagt, prikkelt en laat schitteren
Wij zoeken dus een leerkracht die:
Wat betreft de school en de populatie
• Op een effectieve manier met onze ouders communiceert, de betrokkenheid van hen in de school vergroot en zorgt voor de groei van onze school
Wat betreft het personeel en ontwikkeling
• De kwaliteit van ons team versterkt en daarbij het plezier niet uit het oog verliest
• Kennis heeft van onderwijsontwikkelingen en deze effectief en planmatig vertaalt naar de (nieuw te vormen) visie op onderwijs van obs Kasteel Spangen
• Het samenwerken en het onderling delen van kennis/ervaringen leeft
• Een actieve en constructieve bijdrage levert aan de bovenbouw van obs Kasteel Spangen
Wat betreft persoonlijke vaardigheden
• Openstaat voor verschillende meningen en besluitvaardig en daadkrachtig acteert door middel van een open en effectieve communicatie
• Lef toont en een gezonde dosis humor bezit
• De klas, onze leerlingen stimuleert op een inspirerende wijze

Nadere informatie en solliciteren:
Han de Jonge, interim-directeur 06 39429054 of han@obskasteelspangen.nl
Leonie Fellinger, intern begeleider 06 26112222 of leonie@obskasteelspangen.nl

In totaal heeft BOOR 85 openbare scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving. Iedere school heeft zijn eigen profiel en karakter. Dit betekent dat wij voor ieder kind een passende school hebben. Wij vergroten de kansen van onze leerlingen in Rotterdam en omgeving. Dit doen wij door niet alleen te focussen op maximale onderwijsresultaten, maar ook door de talenten van de kinderen in de meest brede zin te ontwikkelen. Een stevige basiskennis van taal en rekenen en goede sociale vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. De fundamentele rechten en plichten van kinderen nemen bij ons een bijzondere plaats in en met name het Verdrag inzake de rechten van het kind. Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze om kijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Kinderen hebben naast deze rechten ook plichten. Bij ons betekent dit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Op basis van de identiteit en kernwaarden stelt BOOR grenzen aan gedrag van leerlingen en hun ouders. Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen zijn en geen bedreiging. Respect is daarom een belangrijke waarde binnen onze scholen. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Om dit te bewerkstelligen werkt BOOR nauw samen met maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Onze scholen zijn een uitdagende leeromgeving. Ook stimuleren wij dat onze scholen een ontmoetingsplaats vormen voor ouders, wijkbewoners en maatschappelijke instanties. De medewerkers op onze scholen zijn professionals en geven leiding aan het ontwikkelingsproces van de leerlingen. BOOR creëert een omgeving waar medewerkers zich maximaal kunnen richten op de talentontwikkeling van de kinderen. Zij maken het verschil voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Daarom investeren wij in hun professionaliteit, gezondheid, welzijn en betrokkenheid. Wij vinden het erg belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk is. Daarom is er een kwaliteitsprofiel opgesteld voor de scholen. De scholen werken daarmee voortdurend en gestructureerd aan de kwaliteit van het onderwijs.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.