Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
onderwijszorgassistent
Functie naam
Onderwijsassistent
Toegevoegd op
7 november 2019
Eind Datum
31 mei 2020
Niveau
HBO
Aantal uur per week
2
Provincie
Zuid-Holland
Plaats
Rotterdam
Loon indicatie
4
Organisatie
De Toermalijn 
Website

De Toermalijn  uit Rotterdam zoekt een onderwijszorgassistent per

Onderwijs zorgassistenten op 4 jarige projectbasis.
Ons verhaal
Stichting BOOR draagt zorg voor kwaliteit in het onderwijs. (speciaal) Basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken. Ongeveer 80 scholen vallen onder onze stichting, waaronder OBS De Toermalijn. Wij zijn een school in Zuidwijk met een locatie in het gebouw van De Wereld op Zuid en een op het Hijkerveld. Door deelname aan het PPO project met de werknaam” Zorg in de school” zijn we op zoek naar onderwijszorgassistenten die stevig in de schoenen staan. Wij zoeken een assistent die onze leerlingen leert eigenaar te zijn van zijn eigen ontwikkeling en gelooft in gelijke kansen.


Ons verhaal, jouw visie als leerkracht
We zijn Focusschool en werken hard aan het verhogen van de tussenresultaten.
Beide vestigingen werken op dezelfde manier. We gaan uit van De Bedoeling: vertrouwen op je intuïtie en delen van goede zaken.

Wat kan je van obs De Toermalijn en Stichting BOOR verwachten?
Kwaliteit waarborgen! Dat doen we vooral in samenwerking met al onze medewerkers. Door de mobiliteit en flexibiliteit van onze docenten en leerkrachten tussen de BOOR scholen en onderwijsvormen te bevorderen. Naast jouw dagelijkse werkzaamheden als onderwijsassistent faciliteren en adviseren Stichting BOOR en de school je om jouw carrière en ‘’work-life-balance’’ in het onderwijs te bevorderen. Zo biedt BOOR mogelijkheden jouw vaardigheden en ervaring verder te ontwikkelen. Ben je al wat verder in je carrière en wil je graag je expertise inzetten om andere scholen of teams te helpen dan biedt BOOR ook hier mogelijkheden toe. Kortom een organisatie waarbij jij je zelf zowel horizontaal als verticaal kunt ontwikkelen.
Wat we van jou verwachten

 • We zoeken “vliegende keeps” die leerlingen in en buiten de klas de extra aandacht kunnen geven die ze nodig hebben. De OnderwijsZorgassistent moet sterk in zijn/haar schoenen staan en het een uitdaging vinden om kinderen met leer- en gedragsproblemen te begeleiden;
 • Je kunt flexibel opereren in een experimentele en innovatieve setting. Dit betekent dat je werk op school zich zal ontwikkelen en dat je jouw handelen regelmatig zult moeten bijstellen onder aansturing van de gedragswetenschapper, leerkracht of IB. Goed kunnen reflecteren op je eigen rol en positie is daarbij belangrijk.
 • Je bent in het bezit van een MBO-4 diploma pedagogisch medewerker of onderwijsassistent;
 • Je hebt een oog voor wat kinderen nodig hebben, een hands-on- mentaliteit en bent flexibel inzetbaar;
 • Heb je daarbij minimaal 3 jaar werkervaring en ervaring in het SBO is daarbij een pre.
 • Je bent een teamspeler, draagt je steentje bij, je bent gedreven en je gelooft in gelijke kansen
 • Je bent bekend met coöperatieve werkvormen en Kanjertraining is een pre;
 • Jouw pedagogische en didactische vaardigheden zijn op een hoog niveau;
 • Je begeleidt kinderen die extra aandacht en zorg nodig hebben, individueel of in kleine groepen, in de klas of daarbuiten;
 • Je hebt affiniteit (en ervaring) met kinderen met leer- en gedragsproblemen en ontwikkelingsstoornissen;
 • Je ondersteunt de leerkracht met uiteenlopende praktische en organisatorische werkzaamheden tijdens en buiten de lessen om en je rapporteert aan de leerkracht over waargenomen gedrag bij kinderen;
 • Je bent een aanspreekpunt voor ouders (en koppelt dit terug aan de leerkracht);
 • Je werkt op verschillende dagen in verschillende groepen en je neemt deel aan diverse overleggen bijvoorbeeld breed zorgoverleg, IB overleg;
 • Je ontvangt coaching van de gedragswetenschapper over hoe je met bepaalde kinderen/situaties om moet gaan.

Hoe ziet jouw sollicitatieproces er uit?
Zie jij aansluiting met ons verhaal? Enthousiast of nieuwsgierig geworden? Leuk! Voor informatie of vragen kun je bellen met Ben Degenaar via: 010-4809291. Stuur dan je C.V. en motivatie naar ons toe: info@obs-detoermalijn.nl

Nadere informatie en solliciteren:

In totaal heeft BOOR 85 openbare scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving. Iedere school heeft zijn eigen profiel en karakter. Dit betekent dat wij voor ieder kind een passende school hebben. Wij vergroten de kansen van onze leerlingen in Rotterdam en omgeving. Dit doen wij door niet alleen te focussen op maximale onderwijsresultaten, maar ook door de talenten van de kinderen in de meest brede zin te ontwikkelen. Een stevige basiskennis van taal en rekenen en goede sociale vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. De fundamentele rechten en plichten van kinderen nemen bij ons een bijzondere plaats in en met name het Verdrag inzake de rechten van het kind. Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze om kijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Kinderen hebben naast deze rechten ook plichten. Bij ons betekent dit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Op basis van de identiteit en kernwaarden stelt BOOR grenzen aan gedrag van leerlingen en hun ouders. Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen zijn en geen bedreiging. Respect is daarom een belangrijke waarde binnen onze scholen. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Om dit te bewerkstelligen werkt BOOR nauw samen met maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Onze scholen zijn een uitdagende leeromgeving. Ook stimuleren wij dat onze scholen een ontmoetingsplaats vormen voor ouders, wijkbewoners en maatschappelijke instanties. De medewerkers op onze scholen zijn professionals en geven leiding aan het ontwikkelingsproces van de leerlingen. BOOR creëert een omgeving waar medewerkers zich maximaal kunnen richten op de talentontwikkeling van de kinderen. Zij maken het verschil voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Daarom investeren wij in hun professionaliteit, gezondheid, welzijn en betrokkenheid. Wij vinden het erg belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk is. Daarom is er een kwaliteitsprofiel opgesteld voor de scholen. De scholen werken daarmee voortdurend en gestructureerd aan de kwaliteit van het onderwijs.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.