Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Orthopedagoog Praktijkschool
Dienstverband
Tijdelijk, vast
Toegevoegd op
20 mei 2020
Eind Datum
3 juni 2020
Functie naam
Orthopedagoog
Niveau
HBO
Aantal uur per week
0,6
Provincie
Noord-Holland
Plaats
Hoofddorp
Aanvang functie
1 augustus 2020
Organisatie
Praktijkschool de Linie
Website

Wij zoeken een enthousiaste en daadkrachtige orthopedagoog voor praktijkschool De Linie
Nieuwe vacature, aanstelling gewijzigd naar 3 dagen

Functie-taken:
Als orthopedagoog vervult u een rol op verschillende niveaus:

 • Meedenken over de basisondersteuning op school en het in kaart brengen van specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen.
 • Begeleiden van docenten wanneer er hulpvragen zijn over leerlingen. Het inventariseren van de begeleidingsbehoeften van docenten en hen handelingsgericht ondersteunen in de begeleiding van en afstemming op de leerlingen.
 • Het bieden van hulp en zorg aan individuele leerlingen daar waar de problemen de mogelijkheden van de mentor overstijgen.
 • Onderhouden van contacten met externe hulpverleningsinstellingen.
 • Zorgdragen voor de in- en uitstroom van leerlingen, waaronder het afnemen van intakegesprekken, het opstellen van ontwikkelingsperspectieven (OPP’s) en het aanvragen van toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s).
 • Zorgdragen voor dossiers en verwijzingen.
 • Leiding geven aan zorg-overleggen en vergaderingen binnen en buiten de school.
 • Het toezien op het contact tussen de ouders en school.
 • Mede ontwikkelen van zorgbeleid binnen onze school.
 • Begeleiding bieden aan leerlingen en docenten door o.a. het afnemen van klassenobservaties.
 • Uitvoeren van diagnostiek.

Functie-eisen:

 • U bent in het bezit van een afgeronde universitaire opleiding orthopedagogiek of psychologie, bij voorkeur aangevuld met een postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog, Orthopedagoog-Generalist NVO of Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP.
 • U bent breed inzetbaar en ervaren binnen het voortgezet onderwijs, bij voorkeur praktijkonderwijs
 • U bezit aantoonbare begeleidende kwaliteiten.
 • U bezit het vermogen om docenten te ondersteunen in het pedagogisch klimaat.
 • U bent oplossingsgericht en zoekt mogelijkheden, ook als deze niet direct voor de hand liggen.
 • U heeft hart voor kinderen die zorg behoeven.
 • U bent daadkrachtig in uw handelen.
 • U bent accuraat ten aanzien van het volgen van procedures en het opstellen van rapportages.
 • U heeft ervaring met jongeren die een ondersteuningsbehoefte hebben en kan hierin een rol van betekenis spelen (gesprekken en trainingen).
 • U bent leergierig en in staat om zaken te vernieuwen.

 

Arbeidsvoorwaarden:
Salaris is conform de functiewaardering binnen de CAO-VO.

 

Praktijkschool De Linie in Hoofddorp verzorgt praktijkonderwijs. Het is een veilige school met een prettige sfeer waar leerlingen zich thuis voelen. Hier ontwikkelen ze zich, op weg naar zelfstandigheid op het gebied van werken, wonen, zinvolle vrijetijdsbesteding en burgerschap. Leren door doen staat centraal. Het doel is de leerling zodanig te onderwijzen en te begeleiden, dat hij/zij een geschikte functie in de maatschappij kan gaan vervullen. De leerlingen vragen begeleiding op maat en er wordt gewerkt met een Individueel Ontwikkelingsplan (IOP) voor alle leerlingen. Dit stimuleert de leerling om zelf actief bij het leren betrokken te blijven. Naast het IOP werkt elke leerling aan de opbouw van een portfolio waarin de leerontwikkeling zichtbaar wordt.

De Linie is een school die streeft naar rust, overzichtelijkheid en een geordende omgeving. Het bieden van structuur en overzicht zorgt ervoor dat de leerlingen zich veilig en geaccepteerd voelen en weten wat er van ze wordt verwacht.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.