Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
P&O Adviseur
Dienstverband
Toegevoegd op
20 november 2020
Eind Datum
6 december 2020
Functie naam
Personeelsfunctionaris
Niveau
HBO
Aantal uur per week
0,8
Provincie
gelderland
Plaats
Aalten
Aanvang functie
1-1-2021
Loon indicatie
Schaal 10
Organisatie
Christelijk College Schaersvoorde
Website

P&O adviseur – 0,8 fte
Ervaren | Enthousiast | Initiatiefrijk

De P&O adviseur is werkzaam voor twee scholen: 0,65 fte bij Schaersvoorde en 0,15 fte bij Pronova.
 
Christelijk College Schaersvoorde is een brede scholengemeenschap voor vmbo, havo en vwo met ca. 1700 leerlingen. De school heeft vier locaties, twee in Aalten, één in Dinxperlo en één in Winterswijk.
 
De pijlers van waaruit op Schaersvoorde gewerkt wordt zijn: elke leerling wordt gezien; we laten in ons gedrag zien dat elke leerling en elke collega het waard is om er te zijn.
Een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor eigentijds onderwijs; wij geloven dat we als mensen met elkaar verantwoordelijk zijn voor de wereld om ons heen, dit willen we onze leerlingen ook meegeven. En we zijn in contact; we werken actief samen met elkaar,
met leerlingen en ouders en met onze partners in de regio.
 
Pronova is een kleinschalige school voor praktijkonderwijs. Er zitten ongeveer 200 leerlingen op Pronova, afkomstig uit de regio Oost-Achterhoek. Pronova staat voor plezier, betrokkenheid en mogelijkheden!
 
Op Pronova wordt het onderwijsaanbod zoveel mogelijk afgestemd op de individuele leerbehoefte van de leerling. Hierin is er veel aandacht voor leren in de praktijk en stages. Onze leerlingen behalen branchegerichte certificaten en daarnaast regelmatig ook een
entree-diploma.

Het goede onderwijs in de Oost-Achterhoek staat voor een uitdaging. De leerlingenaantallen dalen de komende jaren met meer dan 30 procent. Dat heeft gevolgen voor de drie scholen in de regio: Gerrit Komrij College, Pronova en Schaersvoorde.
Door samen te werken en met goede oplossingen te komen, wordt er volop gebouwd aan toekomstbestendig onderwijs.
 

Je voert integraal personeelsbeleid uit en adviseert het management van de beide scholen.
Je werkt samen met de P&O adviseurs van de andere Achterhoek VO scholen aan het bovenschools personeelsbeleid. Je krijgt een actieve rol in de samenwerking tussen de scholen van Oost-Achterhoek.

Wat ga je doen? 

  • Je adviseert het management bij de ontwikkeling en uitvoering van het personeels- en organisatiebeleid;
  • Je vertaalt proactief cultuur- en organisatieontwikkelingen naar beleid en praktijk;
  • Je adviseert bij gevoelige personeelsaangelegenheden en over complexe arbeidsrechtelijke en rechtspositionele regelgeving en beleid;
  • Je adviseert bij de werving en selectie van medewerkers en ziet toe op het goed verlopen van het proces;
  • Je ontwikkelt en formuleert – concept – beleidsvoorstellen op het gebied van het personeels-, opleidings- en arbobeleid;
  • Je bewaakt de samenhang tussen de organisatie, formatie en het kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbestand. Je stelt korte en middellange prognoses op en werkt deze planmatig uit;
  • Je bewaakt de planning en voortgang van activiteiten uit het personeelsplan, re-integratie-trajecten, gesprekkencyclus, opleidingsplannen, e.d.

 
 

Jouw profiel
Je bent een ervaren P&O adviseur, ervaring in het voortgezet onderwijs is een pre. Je vindt het prettig om zelfstandig te werken, je bent flexibel en beschikt over een goed ontwikkelt reflectief vermogen. Je ziet het als een uitdaging om de basis op orde te
brengen en tegelijkertijd bouw je aan de verdere groei van het P&O beleid. Je krijgt energie van de samenwerking met teamleiders en directie in het versterken van de cultuur en structuur van de organisatie.
 
Je bent een vastberaden en doortastende persoonlijkheid met visie op je eigen vakgebied. Je staat stevig in je schoenen, neemt een positieve energie met je mee en weet collega’s te verbinden en mee te nemen in een veranderende omgeving.
Je bent in het bezit van een afgeronde Hbo HRM opleiding of gelijkwaardig. Vakinhoudelijk en binnen de actuele wet- en regelgeving weet jij de weg. Je onderschrijft de missie en visie zoals beschreven in de schoolplannen en je hebt hart voor de scholen.

Wij bieden
De functie wordt gewaardeerd conform de Cao VO in schaal 10. Naast de arbeidsvoorwaarden uit de Cao VO heeft Achterhoek VO een aantal aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden voor haar medewerkers vastgelegd, te vinden op www.achterhoekvo.nl . Het betreft
een reguliere functie die in eerste instantie ingevuld wordt met een tijdelijke arbeidsovereenkomst.
 

Christelijk College Schaersvoorde is een brede scholengemeenschap voor vmbo, havo en vwo met ca. 1700 leerlingen. De school heeft vier locaties, twee in Aalten, één in Dinxperlo en één in Winterswijk.

De pijlers van waaruit op Schaersvoorde gewerkt wordt zijn: elke leerling wordt gezien; we laten in ons gedrag zien dat elke leerling en elke collega het waard is om er te zijn. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor eigentijds onderwijs; wij geloven dat we als mensen met elkaar verantwoordelijk zijn voor de wereld om ons heen, dit willen we onze leerlingen ook meegeven. En we zijn in contact; we werken actief samen met elkaar, met leerlingen en ouders en met onze partners in de regio.
 

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.