Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
PSE201013 Ondersteuningscoördinator/Orthopedagoog
Dienstverband
Toegevoegd op
13 oktober 2020
Eind Datum
30 oktober 2020
Functie naam
Open vacature
Niveau
HBO
Aantal uur per week
0,5
Provincie
Noord-Brabant
Plaats
Eindhoven
Aanvang functie
13-10-2020
Organisatie
Praktijkschool Eindhoven
Website

Praktijkschool Eindhoven uit Eindhoven zoekt een PSE201013 Ondersteuningscoördinator/Orthopedagoog per 13-10-2020

Ben jij een stevige persoonlijkheid? En wil jij een belangrijke spil zijn in de ondersteuning van onze leerlingen? Begeleid, coach en adviseer jij graag onze docenten en ons MT? Lees dan verder of de rol als ondersteuningscoördinator/orthopedagoog bij Praktijkschool Eindhoven wat voor jou is.

Praktijkschool Eindhoven is een eigentijdse, praktijkgerichte school, waar het werken aan mogelijkheden centraal staat. We bereiden leerlingen voor op zelfstandig functioneren in de samenleving, op een plaats op de (regionale)arbeidsmarkt en we bieden doorstroommogelijkheden naar vervolgopleidingen op assisterend niveau, op het MBO. De school telt ongeveer 240 leerlingen, verdeeld over 5 leerjaren. (www.praktijkschooleindhoven.nl)

We zijn op zoek naar een ondersteuningscoördinator (0,5 fte) en een orthopedagoog (0,5 fte). Een combinatie van beide functies behoort tot de mogelijkheden.

**Taakomschrijving ondersteuningscoördinator (salarisschaal 10 conform cao VO)**

– Coördineert de activiteiten en verslaglegging in het kader van de leerlingbegeleiding door het zorgdragen voor afstemming van leerlingbegeleiding met de direct betrokkenen en het verdelen van taken en de afstemming hiervan met de activiteiten van externe hulpverleners.
– Verzorgt de bijzondere en intensieve begeleiding van leerlingen door gesprekken met ouders/leerlingen, overleg met externe instanties .
– Coördineert de werkzaamheden voor het zorgoverleg en van het zorgadviesteam (ZAT) door het opstellen en realiseren van onder meer behandelingsplannen, doorverwijzing naar andere hulpinstanties, begeleiden van onder andere de mentoren en organiseren van scholing op het gebied zorg voor medewerkers binnen de school.
– Volgt de (landelijke) ontwikkelingen op eigen terrein, rapporteert hierover aan de staf; werkt mee aan implementatie vernieuwingen en draagt bij aan evaluatie en kwaliteitszorg t.a.v. de leerlingbegeleiding.
– Coördineert het opstellen van het jaarlijkse zorgplan en draagt bij aan het opstellen van het jaarverslag van de school.
– Levert een bijdrage aan het zorgaanbod en aan de individuele leerlingenzorg vanuit de eigen expertise die bij voorkeur ligt op het terrein van de orthopedagogie.
– Begeleider Passend Onderwijs.
– Draagt bij aan de besluitvorming met betrekking tot de toelating van leerlingen.

**Taakomschrijving orthopedagoog (salarisschaal 11 conform cao VO)**

De gedragswetenschapper/orthopedagoog die wij zoeken is flexibel en niet gauw uit het veld te slaan. Je hebt een scherp analytisch vermogen en werkt ontwikkelgericht. Daarnaast is het belangrijk dat je in staat bent om onder andere:

– Vakmatige inbreng te leveren in het op- en bijstellen van hulpverleningsplannen in het zorgteam en zorg-adviesteam.
– Gevraagd of ongevraagd te adviseren en ondersteunen van de docenten en het team.
– Het team, de jongeren en de ouders te adviseren met betrekking tot de uitvoeren van de ondersteuning.
– Aanname van nieuwe leerlingen te verzorgen en het managen van de communicatie met  basisscholen en samenwerkingsverbanden m.b.t. plaatsing van leerlingen.
– Leerlingbegeleiding vanuit deskundigheid te organiseren: het verzorgen van interne trainingen.
– Advisering binnen het zorgteam en zorg-adviesteam te leveren.
– Teamontwikkeling op zowel pedagogisch en didactisch gebied uit te zetten.
– Directie m.b.t ontwikkeling van het beleid op het vakgebied en op het gebied van leerlingenzorg te adviseren.

**Jouw kracht: Wat breng je mee?**

– Een afgeronde universitaire opleiding Orthopedagogiek of Psychologie is een pré.
– Affiniteit met onderwijs.
– Algemeen theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis.
– Inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de school.
– Volgt ontwikkelingen in het onderwijs, de maatschappij en binnen het eigen vakgebied op de voet.
– Een open, flexibele en stressbestendige instelling, is proactief en handelt daadkrachtig en transparant.
– Een zelfstandige werkhouding maar kan ook goed in teamverband werken.
– Vaardigheid in het organiseren en coördineren van het proces van leerlingbegeleiding en hulpverlening. Stemt hierin ook af met externe partijen.
– Vaardigheid in het opzetten van plannen en het geven van adviezen.
– Onderschrijft de identiteit van de school en stelt zich actief op bij het uitdragen daarvan.

**Informatie**
Voor meer informatie over bovenstaande vacature kunt u contact opnemen met dhr. D. van Steen of dhr. R. van der Sanden (teamleiders) via het telefoonnummer van de school: 040-2450778.

**Solliciteren**
Belangstellenden kunnen tot 30 oktober 2020 een sollicitatiebrief en CV insturen via www.OMO.nl. Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de eerste week van november.

Scholengroep Het Plein biedt alle vormen van onderwijs voor alle 12- tot 18-jarigen.
Sint-Joriscollege school voor gymnasium, atheneum, havo, mavo en het project Kunst & Cultuur en de Topsport Talentschool (LOOT).
   
Aloysius De Roosten een kleine mavo school met een eigen karakter en veel aandacht voor elke leerling. De onderbouw bestaat uit een determinatieperiode, zodat ook leerlingen met een gemengd schooladvies welkom zijn. Daarnaast verzorgt de school onderwijs voor leerlingen met een lwoo-indicatie.
   
Antoon Schellenscollege
 een school voor breed vmbo voor lwoo-leerlingen. Antoon Schellenscollege heeft uitsluitend onderbouw.
   
Vakcollege Eindhoven hier volgen leerlingen vmbo-b of vmbo-k. Leren in de praktijk staat centraal. Door een samenwerking met ROC Eindhoven gaan leerlingen uiteindelijk met een MBO diploma niveau 1 of 2 van school na 6 jaar.
   
Praktijkschool Eindhoven een school voor praktijkonderwijs met uitstroom naar de arbeidsmarkt en/of het MBO.
   
Pleinschool Helder een school voor leerlingen met een autisme spectrum stoornis (ASS) en/of AD(H)D op vwo/havo niveau. De school biedt leerlingen structuur en duidelijkheid door kleine groepen te hanteren (maximaal twaalf leerlingen), een goede zorgstructuur te creëren en individualiserend onderwijs te bieden. Pleinschool Helder wil bijdragen aan de vorming van leerlingen tot jongvolwassenen die in staat zijn om uiteindelijk een studie op een hbo of universiteit te volgen.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.