Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Psycholoog/orthopedagoog
Functie naam
Psycholoog
Toegevoegd op
26 juni 2019
Eind Datum
26 augustus 2019
Niveau
HBO
Aantal uur per week
0,6
Dienstverband
tijdelijk, vast
Provincie
gelderland
Plaats
Nunspeet
Aanvang functie
01-08-2019
Loon indicatie
Schaal 11 CAO primair Onderwijs
Organisatie
Stichting Volare
Website

Als lid van de Commissie van Begeleiding begeleidt de psycholoog/orthopedagoog de leraren en leraarondersteuners bij het vormgeven van hun
pedagogisch/didactisch klimaat in de groepen en binnen de school.
Daarnaast verzorgt hij/zij, met de andere leden van de CvB, de intakeprocedure van nieuwe leerlingen, Handelingsgerichte Diagnostiek
is hierbij de werkwijze. Belangrijke taak is ook, het onderhouden van contacten met ouders en netwerkpartners.

Wij zoeken een psycholoog/orthopedagoog met hart voor leerlingen met complexe ondersteuningsvragen op het gebied van leren en gedrag. Een psycholoog/orthopedagoog die werkt vanuit vertrouwen in haar/zijn collega’s, ouders, zichzelf en bovenal in de toekomst
van onze leerlingen.
Binnen onze organisatie werken we met een viertal kleinere afdelingen van ongeveer zes groepen. In nauwe samenwerking begeleiden en coachen de psycholoog/orthopedagoog, de intern begeleider en de teamleider de leraren en leraarondersteuners van hun groepen.
Dit doen zijn onder meer door regelmatig aanwezig te zijn in de groepen en door gesprekken met hun leraren en leraarondersteuners.
De gezamenlijke psychologen/orthopedagogen, intern begeleiders, en de maatschappelijk werker vormen onze Commissie voor  Begeleiding. Beginnend bij een handelingsgericht toeleidingsproces geven zij richting en sturing aan de ontwikkelingsperspectiefplannen
en groepsplannen. Vanuit hun expertise en ervaring binnen hun groepen, leveren zij een belangrijke bijdrage aan de beleidsontwikkeling op het terrein van de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen.

Herken je jezelf in dit profiel, solliciteer dan op deze prachtige en waardevolle functie.

 

Wi bieden:

 • Een interessante baan van 0,6 wtf, vanaf 1 augustus 2019 (of zo snel mogelijk daarna);
 • ongeveer 200 zeer inspirerende leerlingen;
 • een jong en betrokken team van collega’s;
 • samenwerking met ‘vakgenoten’ binnen en buiten de organisatie;
 • een unieke werkplek aan de rand van het bos.

Wij vragen:

 • een afgeronde relevante universitaire opleiding;
 • ervaring met leerlingen met complexe vragen op het gebied van gedrag en leren;
 • een ‘samenwerker’ die als vanzelfsprekend deel uit wil maken van de onderwijsgroepen;
 • de vaardigheid om een degelijke analyse, te vertalen in een werkbaar advies voor de leraar.
 • een inspirator voor leraren en leraarondersteuners.

.

De psycholoog/orthopedagoog wordt, afhankelijk van opleiding en/of ervaring, ingeschaald in salaris in schaal 11. 
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO PO

De Stichting Volare verzorgt SO, SBO en VSO aan leerlingen met complexe vragen op het gebied van leren en gedrag, in de leeftijd van 4 jaar tot en met 16 jaar.
Vanuit onze missie doen wij er alles aan om voor onze leerlingen:

 • een omgeving te scheppen waarbinnen zij zich veilig weten 
 • hen in staat te stellen zich te ontwikkelen op een wijze die aansluit bij hun individuele mogelijkheden en talenten
 • maatwerk te verzorgen die aansluit op hun ondersteuningsvragen
 • vanzelfsprekend samen te werken met ouders en hulpverleningsorganisaties

De Stichting Volare ondersteunt leerlingen ook bij hun overstap van (voortgezet) speciaal naar regulier onderwijs. Dit mogelijk maken in alle gemeenten binnen onze regio, is ook een ambitie van het bestuur van de Stichting Volare.
Bestuur en team realiseren zich dat het waarmaken van al deze ambities alleen mogelijk is, als de kwaliteit van het onderwijs van hoog niveau is en zich blijft ontwikkelen. Dit in samenhang met de veranderingen van ondersteuningsbehoeften van leerlingen en ontwikkelingen in de samenleving.
Onze medewerkers werken daarom voortdurend aan de ontwikkeling van hun expertise en vaardigheden opdat deze ook voor de toekomst geborgd blijven.
Ons motto hierbij blijft onveranderd: “wij gaan door waar anderen opgeven”.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.