Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Rector-Bestuurder
Dienstverband
tijdelijk, vast
Toegevoegd op
7 november 2018
Eind Datum
25 november 2018
Functie naam
Rector
Niveau
HBO
Aantal uur per week
1,0 fte
Provincie
Zuid-Holland
Plaats
Leiden
Aanvang functie
01-08-2019
Loon indicatie
conform CAO bestuurders VO
Organisatie
Het Vlietland College
Website

Voor het Vlietland College zijn wij opzoek naar een Rector-Bestuurder

Voor het Vlietland College zijn wij op zoek naar een:

RECTOR-BESTUURDER M/V
(CAO voor bestuurders, beloningstabel B2)
 
Het betreft een functiecontract van max 5 jaar met een specifieke opdracht. Hiervan maken in ieder geval deel uit: het realiseren van een compleet nieuw gebouw in lijn met een aantrekkelijke onderwijsvisie, het op orde houden van de financiën en het opstellen
van een strategische koers voor de school.  

 
Een prachtige functie voor een ervaren rector of iemand met leidinggevende ervaring in het voortgezet onderwijs die zich ook op bestuurlijk niveau bewezen heeft. Iemand met natuurlijk gezag die in staat is om op elk niveau in de organisatie het beste uit
de mensen te halen.

Plaats in de organisatie
De rector-bestuurder bestuurt in de volle breedte het Vlietland College en vervult daarmee de rol van bevoegd gezag van de school en werkgever voor het personeel. Het Algemeen Bestuur houdt toezicht op het dagelijks bestuur (rector-bestuurder) en vervult de
werkgeverstaken voor hem/haar. De schoolleiding wordt gevormd door de rector-bestuurder en de vier afdelingsleiders. De rector-bestuurder heeft de eindverantwoordelijke leiding van de school en geeft direct leiding aan de afdelingsleiders, PZ-medewerker, het
hoofd gebouwenbeheer, de controller en de financiële medewerker.
Bij het opstellen van het schoolbeleid onderhoudt de rector-bestuurder nauw contact met de medezeggenschapsraad.
 
Taken en verantwoordelijkheden

 • het voorbereiden, ontwikkelen en uitvoeren van het onderwijskundig/strategisch beleid;
 • het zorgdragen voor een financieel gezonde en efficiënte bedrijfsvoering;
 • het optreden in schooloverstijgende zaken en het profileren van de school in de omgeving;
 • het onderhouden van goede relaties met alle geledingen;
 • het afleggen van verticale en horizontale verantwoording.

Naast de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie en de dagelijkse leiding zal van de rector-bestuurder gevraagd worden om actief te zijn op de volgende gebieden:

 • verder vorm en inhoud geven aan de professionalisering van de schoolleiding;
 • verder vorm geven aan een schoolorganisatie waarin personeelsleden ruimte en vertrouwen ervaren om zich in hun professie te ontwikkelen en bij te dragen aan de ontwikkeling van het onderwijs;
 • stimuleren van de organisatie op de thema’s leerlingenwerving, kwaliteitszorg, examen-resultaten, samenwerking en het personeelsbeleid;
 • verder professionaliseren van de ondersteunende diensten;
 • verder vorm en inhoud geven aan de uitwerking van het schoolplan 2018-2023;
 • leiding geven aan de visievorming en aan de realisatie van nieuwbouw of grootschalige renovatie.

Opleiding

 • academisch denk- en werkniveau, bij voorkeur een afgeronde academische opleiding;
 • in het bezit van een onderwijsbevoegdheid.

Kennis en ervaring

 • ruime ervaring in een eindverantwoordelijke leidinggevende functie. Bij voorkeur binnen een onderwijsorganisatie;
 • aantoonbare kennis en vaardigheden op het gebied van het aansturen van professionals;
 • brede kennis van en inzicht in de onderwijscultuur;
 • visie op maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen;
 • algemeen theoretische kennis en ervaring op de beleidsgebieden onderwijs, personeel, financiën, bedrijfsvoering en kwaliteitszorg;
 • kennis van relevante wet- en regelgeving;
 • affiniteit met (onderwijs)financiering, is in staat ‘achter de cijfers te kijken’;
 • aantoonbaar succesvol in veranderingsprocessen en het daarbij creëren van draagvlak.

Gedragscriteria en vaardigheden

 • denkt en analyseert op strategisch niveau;
 • communiceert open en gemakkelijk met alle geledingen in de organisatie;
 • zichtbaar en toegankelijk op school voor leerlingen, ouders, personeel en commissies;
 • heeft gevoel voor de doelgroepen en de cultuur in de organisatie;
 • weet wat er leeft onder alle geledingen in de organisatie;
 • werkt mens- en resultaatgericht en toont inspirerend voorbeeldgedrag;
 • vervult een voortrekkersrol bij het aanpakken van de complexe vraagstukken in het onderwijs;
 • kan het team en de commissies verbinden;
 • waardeert de autonomie van personeelsleden en leerlingen en kan hiermee omgaan;
 • toont coachend leiderschap en is gemakkelijk benaderbaar voor iedereen in de organisatie, maar kan waar nodig mensen direct aanspreken;
 • kan goed luisteren, neemt beslissingen in overleg en hakt knopen door als de situatie daarom vraagt;
 • is goed in staat te reflecteren op eigen handelen en waar nodig verbeteringen aan te brengen.

Het betreft een fulltime functie, die is gewaardeerd in schaal B2 conform de CAO voor bestuurders.

Het Vlietland College is een interconfessionele school voor mavo, havo en vwo in Leiden. De school heeft een positief imago en daardoor een grote aantrekkingskracht voor leerlingen uit Leiden, Voorschoten en Zoeterwoude. Het Vlietland College staat niet alleen bekend als een school met goede onderwijsresultaten, maar ook als een school die de leerlingen de ruimte geeft om zich te ontwikkelen. 
 
Het Vlietland College telt +/- 1000 leerlingen. Het is de enige zelfstandige school voor voortgezet onderwijs in Leiden. In totaal werken er ca. 100 enthousiaste medewerkers die met recht trots zijn op hun school. In het gebouw heerst een aangename en open sfeer. Het contact met de schoolleiding is laagdrempelig en personeelsleden krijgen veel ruimte voor nieuwe initiatieven. Mede hierdoor is er een dynamische school ontstaan met een uitstekende reputatie en een grote betrokkenheid van leerlingen en ouders.

In 1990 is De Stichting voor VO op Interconfessionele Grondslag opgericht en is het Vlietland College ontstaan door een fusie van het Lucas College te Voorschoten en de Vlietschans in Leiden.
 

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.