Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Rector Erasmiaans Gymnasium – Rotterdam
Dienstverband
Toegevoegd op
2 oktober 2020
Eind Datum
12 oktober 2021
Functie naam
Open vacature
Niveau
HBO
Aantal uur per week
1,0 fte
Provincie
Zuid-Holland
Plaats
Rotterdam
Loon indicatie
Schaal 15 conform CAO
Organisatie
Erasmiaans Gymnasium
Website

Erasmiaans Gymnasium uit Rotterdam zoekt een Rector Erasmiaans Gymnasium – Rotterdam per

Ons verhaal

Het Erasmiaans Gymnasium is onderdeel van stichting BOOR. BOOR staat voor kwaliteit in onderwijs. Dat zien we terug in het handelen van onze 3.800 medewerkers op 75 scholen voor openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken.

Het Erasmiaans Gymnasium

Het Erasmiaans is een bloeiende school midden in de stad, letterlijk en figuurlijk. De school heeft aanzien vanwege de onderwijskwaliteit en het prettige schoolklimaat en onze leerlingen vormen een goede afspiegeling van de Rotterdamse bevolking.
Het Erasmiaans is een van de vijf vo-scholen/scholengroepen voor voortgezet onderwijs van BOOR.
De school is een echt gymnasium: de klassieke vorming en de culturele ontplooiing van de leerlingen zijn speerpunten in het onderwijsbeleid. Latijn en Grieks hebben een prominente plaats in de school. Het Erasmiaans Gymnasium telt 1150 leerlingen. Er worden elk jaar ongeveer 210-240 eersteklassers toegelaten (7 tot 8 klassen). De school is financieel gezond en behaalt elk jaar een (licht) positief resultaat. Het gebouw verkeert in goede staat van onderhoud.
De school heeft een uitgebreid netwerk: contacten met de basisscholen en universiteiten, het Curatorium, oud-leerlingenvereniging Semper Floreat en de Stichting Het Zelfstandig Gymnasium. Ook zet het Erasmiaans Gymnasium zich in om kinderen uit gezinnen waarvoor gymnasiaal onderwijs niet vanzelfsprekend is, te interesseren voor de school en hen extra te ondersteunen op onderwijskundig gebied. De school heeft een goed functionerende medezeggenschapsraad en Ouderraad.

De organisatie

De schoolleiding bestaat uit de rector en twee conrectoren (portefeuilleverdeling in overleg). Het middenkader bestaat uit 5 jaarleiders (leerjaren 5 en 6 vallen onder één jaarleider). De schoolleiding en de jaarleiders vormen samen de grote staf. Deze vergadert wekelijks. De jaarleiders zijn de direct leidinggevenden van de mentoren van hun jaarlaag, de schoolleiding van de overige personeelsleden. De jaarleiders en de schoolleiding zorgen samen voor een optimaal werkklimaat waar eenieder gehoord wordt en waar aandacht is voor de persoon. De secties zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit in uitvoering van het onderwijs in hun vak. De docenten hebben een grote vrijheid ten aanzien van de didactiek. Zij krijgen frequent feedback op het leerproces, hun resultaten en over de tevredenheid van de leerlingen. De docenten werken bij voorkeur zowel in de onder- als de bovenbouw. Dat is een bewuste keuze. Het onderwijs is in het algemeen traditioneel van aard: de docent heeft een sturende rol. De cohesie tussen de leerlingen is uitzonderlijk groot en docenten zijn makkelijk toegankelijk voor leerlingen. De kwaliteit van het docententeam en van het onderwijs ondersteunend personeel (oop) is van hoog niveau.

De school profileert zich met uitstekende resultaten ten aanzien van de doorstroom en het examen, een prettig schoolklimaat, veel aandacht voor cultuur in alle leerjaren, een zeer uitgebreid vakkenaanbod met ruime mogelijkheid tot kiezen van extra vakken, veel extracurriculaire activiteiten voor leerlingen, een verrijkingsproject en honours program en een uitgebreide zorgstructuur voor de leerlingen.

De uitdaging

De aandachtspunten voor de komende periode zijn:

 • Uitdagingen voor leerlingen: het onderwijs nog aantrekkelijker maken voor (zeer) begaafde leerlingen
 • Middels de kwaliteitszorgcyclus de onderwijskwaliteit monitoren, versterken en verbeteren
 • Analyse en versterken in- en doorstroom onderbouw
 • Versterken identiteit en imago van het Erasmiaans
 • Ontwikkelen werk- en leerklimaat
 • Bijdragen aan de realisatie van een gemeenschappelijke BOOR-leercultuur

De kwaliteit van onderwijs is topprioriteit van BOOR, we streven naar voortdurende verbetering. BOOR heeft de ambitie om in haar scholen burgerschap en kansengelijkheid te bevorderen. BOOR-scholen werken samen met andere scholen en andere organisaties en voorzieningen rond de leerling, en verbinden ondersteuning en onderwijs met elkaar.
Bij BOOR is er sprake van een soepele instroom, doorstroom en uitstroom op de scholen en tussen de sectoren, waarbij maatwerk centraal staat. De rector maakt de vertaling van het generieke deel van BOOR naar de schoolspecifieke situatie, draagt zorg voor samenwerking met andere scholen m.b.t. het kwaliteitsbeleid en het realiseren van een gemeenschappelijke BOOR-leercultuur. Denk aan: visitaties van scholen onderling, schooloverstijgende commissies en werkgroepen en gezamenlijke studiedagen. Er bestaat een gedeelde verantwoordelijkheid voor collega-scholen.
De rector maakt deel uit van het college van schoolleiders van BOOR en levert een bijdrage aan het ontwikkelen van het BOOR-beleid, onder leiding van het college van bestuur.
De vo-scholen van BOOR hebben gezamenlijke ambities geformuleerd wat betreft kwaliteitszorg. De kenmerken van de kwaliteitszorg van BOOR-vo zijn dat er doelgericht, cyclisch, systematisch en integraal wordt gewerkt, met behulp van betrouwbare en valide informatie. Op school bewaakt, evalueert en verbetert de rector, uiteraard samen met het team, de onderwijskwaliteit. De vo-sector van BOOR werkt centraal op bovenschools sectorniveau planmatig en cyclisch aan kwaliteitszorg door essentiële kwaliteitsactiviteiten in onderlinge samenhang uit te voeren. Deze kwaliteitsactiviteiten zijn opgenomen in de gemeenschappelijke kwaliteitszorgcyclus van de sector vo. De rector heeft een belangrijke rol in dit geheel.

Gevraagd

De rector is zichtbaar in de school, is flexibel, wil binden en bouwen aan de vernieuwingen die de afgelopen periode zijn ingezet. Daartoe stelt hij/zij zich charismatisch en daadkrachtig op. Hij/zij luistert naar de kwaliteiten en ervaringen van medewerkers, heeft vertrouwen in, geeft ruimte aan en schept kaders voor de collega’s. Toont oprechte belangstelling voor motieven, gevoelens en behoeften. Formuleert goed, niet alleen mondeling maar ook schriftelijk. De rector informeert zo zorgvuldig mogelijk alle betrokken partijen.

De rector dient in ieder geval te beschikken over de volgende kenmerken:

 • Hij/zij heeft een academisch denk- en werkniveau;
 • Hij/zij heeft affiniteit met gymnasiaal onderwijs;
 • Hij/zij komt zelf uit het onderwijs en heeft ervaring met lesgeven;
 • Hij/zij heeft ervaring met leidinggeven in het voortgezet onderwijs;
 • Hij/zij heeft affiniteit en is bekend met de dynamiek van een school in grote stad;
 • Hij/zij kan helder communiceren in woord en geschrift;
 • Hij/zij heeft een heldere onderwijskundige visie en durf, weet deze te vertalen in concreet beleid en toont daarbij een goede balans tussen sociaal en zakelijk handelen.
 • Hij/zij geeft grote mate van autonomie aan docenten, zonder vernieuwingen in de weg te staan.
 • Hij/zij stimuleert en enthousiasmeert, daagt op een constructieve en productieve manier de secties uit om een hoger niveau te bereiken (bottom-up).
 • Hij/zij realiseert zich de meerwaarde van alle opgebouwde goede contacten.
 • Hij/zij is ontwikkelingsgericht, hecht waarde aan de tradities op het Erasmiaans en is in staat deze tradities in de huidige en toekomstige tijd in te bedden.
 • Hij/zij bewaakt de typische cultuur op het Erasmiaans: slimme leerlingen die veel aan kunnen moeten ruimte krijgen om zich maximaal te ontplooien en hij/zij dient hier de balans te bewaken tussen inhoud en organisatie. Deze Erasmiaanse cultuur geldt mutatis mutandis ook voor het hoogopgeleide personeel. De rector beschikt over voldoende vaardigheden om een dergelijk docententeam aan te sturen.
 • Hij/zij is in staat verantwoordelijkheden te delegeren, maar blijft uiteindelijk eindverantwoordelijk.
 • Hij/zij heeft goede zorg voor het oop en gaat efficiënt om met verschillende belangen van alle geledingen en weet de relatie goed te houden.
 • Hij/zij onderkent situaties waarin een verandering binnen de organisatie wenselijk en nodig is, zorgt voor draagvlak en kwaliteit van veranderingen door anderen effectief bij het probleem en de oplossing ervan te betrekken.
 • Hij/zij evalueert regelmatig en systematisch de eigen werkwijze, gedrag en opvattingen. Reageert open en respectvol op (ongevraagde) feedback.
 • Hij/zij realiseert zich dat te nemen maatregelen of besluiten niet altijd populair zijn, maar wel noodzakelijk.
 • Hij/zij is goed op de hoogte van de financiële positie van de school en heeft inzicht in consequenties van het gevoerde beleid.
Wat mag je van ons verwachten?
 • In deze rol schaak je op twee borden: je bent rector van het Erasmiaans Gymnasium en je bent onderdeel van het college van schoolleiders van stichting BOOR waar je een actieve rol in hebt.
 • Je krijgt de ruimte om jouw kennis en ervaring in te zetten als rector bij BOOR en wij hebben aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling.
 • Je rapporteert aan de voorzitter van het college van bestuur .
 • Je krijgt een salaris binnen schaal 15 van de cao voortgezet onderwijs (op basis van je ervaring en opleiding) en je geniet van elf weken vakantie bij een fulltime aanstelling.
 • Je werkt in een flexibele werkomgeving en natuurlijk faciliteren we je met een laptop en een mobiele telefoon.
 • Het betreft een managementfunctie van 1,0 fte.
Hoe ziet jouw sollicitatieproces eruit?

Ben je enthousiast geworden? Leuk! We zien je cv en motivatie graag tegemoet voor 12 oktober. Je kunt deze sturen naar kirsten.vijver@stichtingboor.nl. Wil je meer weten over de functie, dan kun je je vragen stellen aan Kirsten Vijver, Corporate Recruiter, op nummer 06-34365518. Een online assessment of opdracht is mogelijk onderdeel van de procedure.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Nadere informatie en solliciteren:

Het Erasmiaans Gymnasium is het stedelijk gymnasium van Rotterdam. De school heeft een lange historie en is gehuisvest in een monumentaal gebouw. De school biedt haar intellectueel en cultureel ingestelde leerling een klassieke opleiding die zowel heden, verleden als toekomst tot hun recht laat komen. De ca. 1170 leerlingen hebben behoefte aan uitdagend onderwijs van docenten die zich niet alleen in een kritische denkcultuur thuis voelen, maar daaraan ook een wezenlijke bijdrage willen en kunnen leveren.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.