Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Roostermaker (0,6- 0,8 fte)
Toegevoegd op
12 juli 2019
Eind Datum
23 augustus 2019
Functie naam
Roostermaker
Niveau
HBO
Aantal uur per week
0,6 fte-0,8 fte
Provincie
utrecht
Plaats
Utrecht
Aanvang functie
02-09-2019
Loon indicatie
CAO VO Roostermaker B schaal 8 (aanloop 7)
Organisatie
Gerrit Rietveld College
Website

Roostermaker

Wij zijn op zoek naar iemand die zich herkent in bijgevoegde functiebeschrijving en enthousiast wordt van de functieinformatie.

Het is prettig als het roosterteam kritisch opbouwend meedenkt met de directie en naar collega’s toe op een prettige manier communiceert. Ook is het natuurlijk van belang dat de nieuwe collega een fijne werkrelatie opbouwt met onze huidige roostermaker.
 
Aanvullend zijn nog de volgende zaken:

 • De inschaling is in schaal 8 CAO-VO. Bij beperkte ervaring en kennis kan gekozen worden voor aanloopschaal 7, met uitzicht op schaal 8 bij voldoende ontwikkeling.
 • De functie-omvang is 0,6 tot 0,8 FTE. De definitieve omvang zal worden bepaald op basis van kennis en ervaring van kandidaat op genoemde aandachtsgebieden Untis, Magister, Excel, etc.
 • De procedure bestaat uit eerste gesprek met conrector, een afdelingsleider en de roostermaker. Mochten er daarna meerdere kandidaten geschikt blijken, dan vragen wij hen enkele uren met ons mee te draaien. Op die manier hopen wij goed zicht te krijgen op
  de vaardigheden van de kandidaat en ervaren we ook hoe de samenwerking met onze roostermaker verloopt.

 
 

Functieinformatie:
Roostermaker (B)

Omgeving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school/onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs.
 De (centrale) directie stelt regels/criteria vast waaraan de jaarplanning en de roosters moeten voldoen.
 
 Speelruimte
De roostermaker legt verantwoording af aan de (centrale) directie over:

 • de (jaar)planning van de verschillende onderwijsactiviteiten;
 • de inhoud van de notities; 

De roostermaker werkt binnen:

 • het kader van de regels/criteria waaraan de jaarplanning en de roosters moeten voldoen zoals die worden vastgesteld door de (centrale) directie; 

De roostermaker neemt beslissingen bij:

 • de inhoud van de jaarplanning;
 • het maken van de diverse roosters;
 • de inhoud van de notities met betrekking tot de planning van het onderwijs;
 • wanneer op de school ook een roostermaker A werkzaam is, wordt deze aangestuurd door roostermaker B.

 
Contacten
De roostermaker onderhoudt contacten met:

 • de (centrale) directie over de (concept)jaarplanning en over regels en criteria die gelden bij het maken van roosters om overleg te plegen en tot afstemming te komen;
 • docenten om informatie te verstrekken over mogelijkheden en onmogelijkheden van gewenste roosterwijzingen en daarover tot afstemming te komen. 
   
  Kerntaken
  1. Adviseert de (centrale) directie met betrekking tot de planning van het onderwijs.   Het gaat hierbij om:
 • het voeren van vooroverleg met de (centrale) directie, sector-/locatiedirectie en unitleiders over de op te stellen jaarplanning met betrekking tot het les- en lokalenrooster en de centrale criteria die daarbij gelden;
 • het ten behoeve van de (centrale) directie opstellen van notities over (langere termijn) knelpunten in het roosterproces en het aandragen van oplossingen daarvoor.

2. Is belast met de (jaar)planning van de verschillende onderwijsactiviteiten en de toewijzing van onderwijsfaciliteiten. Het gaat hierbij om:

 • het verzamelen van informatie over onderwijsprogramma’s, aantallen klassen/groepen, inzetbaarheid van docenten, beschikbare onderwijsruimten, e.d.;
 • het inventariseren van de roosterwensen van docenten;
 • het zoveel mogelijk vertalen van de wensen van de diverse belanghebbenden in het (concept) jaarplan, het bespreken daarvan en het aangeven van alternatieven en consequenties;
 • het maken van jaar-, kwartaal- en lesroosters aan de hand van centraal vastgestelde criteria;
 • het aanpassen van roosters na overleg met betrokkenen als gevolg van bijzondere c.q. wijzigende omstandigheden;
 • het verwerken van de dagelijkse roosterwijzigingen;
 • het maken van diverse roosters zoals bijv.: het PTA-rooster, het rooster voor de rapportvergaderingen, het lesrooster tijdens rapportvergaderingen, het rooster bij vervanging personeelsleden, het rooster tijdens excursies, e.d.;
 • het tijdig informeren van docenten en leerlingen over roosters en roosterwijzigingen en het eventueel verstrekken van aanvullende informatie;
 • het produceren van overzichten van alle roosteractiviteiten.

 
 
Kennis en vaardigheden
De roostermaker beschikt over:

 • kennis van en vaardigheid in het werken met geautomatiseerde roosterprogramma’s (w.o. UNTIS, UNIO);
 • kennis van de regels en criteria die gelden voor het opstellen van de roosters;
 • inzicht in de organisatie en werkwijze van de school;
 • vaardigheid in het maken van complexe roosters en in het maken van een inzichtelijke en beargumenteerde afweging tussen de wensen van de organisatie en die van de medewerkers;
 • vaardigheid in het opstellen van beleidsnotities en overzichten;
 • vaardigheid in het gebruik van Word, Excel.

vaardigheid in het schooladministratieprogramma ‘Magister’ (voor zover nodig voor de roosterwerkzaamheden)

Het Gerrit Rietveld College is een interconfessionele school.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.