Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Schoolleider Onderwijs 1,0 fte
Dienstverband
tijdelijk

Wellantcollege Dordrecht vmbo uit Dordrecht zoekt een Schoolleider Onderwijs 1,0 fte per

Voor onze locaties Dordrecht vmbo en Mavo Stek zijn wij op zoek naar een schoolleider onderwijs.

Om de organisatie- en onderwijsontwikkeling op de locatie optimaal te ondersteunen en tot een succes te maken, zijn wij voor de locatie Dordrecht VMBO en Mavo op zoek naar een schoolleider. Onze scholen zijn bezig om hun onderwijs te personaliseren en daardoor beter af te stemmen op de mogelijkheden van hun leerlingen. Gedreven door de droom het onderwijs te transformeren en de leerling centraal te stellen bouwen wij samen de school rond de leerling. De leerling staat centraal, de school volgt. Samen geven we het gepersonaliseerd leren vorm.

Profiel van de functie

Als schoolleider bent u ondernemend, lid van het managementteam en vervult u een voortrekkersrol in veranderingsprocessen in het VMBO en Mavo. U vindt het een uitdaging om nieuwe onderwijs vorm te geven. U stuurt zelfstandig een team aan. U wordt daarbij ondersteund door een bovenschoolse teamleider facilitair. U legt verantwoording af aan een bovenschoolse regiodirecteur.

Uw taken bevinden zich op de volgende hoofdgebieden:

Lid locatie MT:

 • het opstellen, uitvoeren, evalueren, bijstellen en verantwoorden van het locatieplan
 • borgen van de goede kwaliteit van de uitvoering van het onderwijs (aan de hand van doelen in het locatieplan vertaald naar team-/ vakgroepplannen).
 • bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs en de ondersteunende processen, waarbij het sturen op de rendementen een belangrijk onderdeel is. Ontwikkelen en implementeren van onderwijsvernieuwing en/of – verbetering (volgens een jaarlijkse pdca-cyclus). In het kader hiervan: het veroorzaken van de benodigde beleidswijzigingen binnen verschillende beleidsgebieden (personeel, organisatie-inrichting, communicatie, financiën en huisvesting)
 • werkt aan de professionele ontwikkeling van het team waarbij de teams in verbinding met elkaar komen te staan.
 • aansturing van de uitvoering van taken binnen diverse team-overstijgende portfolio’s in onderling overleg
 • het mede vorm en inhoud geven aan de ontwikkeling van het regiobeleid en de uitvoering daarvan.

Uitvoering geven aan personeelsbeleid. In het kader hiervan:

 • het voeren van selectie-, functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • het voeren van verzuimgesprekken
 • het uitvoeren van lesbezoeken en bijbehorende voortgangsgesprekken
 • het aansturen en vormgeven van professionaliseringstrajecten

Uw profiel

U heeft een opleiding op ten minste HBO-niveau met ten minste 3 jaar leidinggevende ervaring (hiërarchisch leidinggevend) in het voortgezet onderwijs bij voorkeur binnen het VMBO (affiniteit met het groene onderwijs is een pré). U bent ambitieus en beschikt over een duidelijke visie op het onderwijs en draagt deze uit. U kunt sturing geven aan verandering- en cultuurprocessen, kwaliteitsverbetering en professionalisering. Voorts bent een echte peoplemanager, die teamleden vanuit bevlogenheid en energie coacht, stimuleert en in beweging krijgt. Daarnaast kunt u regio- en beleidsplannen vertalen naar locatie- en teamplannen. Klant- en marktgerichtheid zijn hierbij centrale begrippen. U durft verantwoordelijkheid te nemen, verantwoordelijkheid laag in de organisatie te leggen en bent koersvast. Ook werkt u zelfstandig, bent u resultaatgericht, heeft u een analytische vermogen en kunt u goed plannen en organiseren.

U kunt aantonen succesvol uitvoering te hebben gegeven aan de taken zoals hierboven omschreven.

Uw sterke kanten bevatten een goede balans in:

 • organisatorisch vermogen in dagelijkse gang van zaken
 • zicht houden op de grote lijnen
 • helderheid, koersvastheid – flexibiliteit
 • duidelijke visie op onderwijs
 • open en direct zijn – professionele afstand bewaren
 • verantwoordelijkheid nemen – verantwoordelijkheid laten
 • zelfstandigheid – samenwerken

Bijzonderheden

 • Functieomvang: 1,0 FTE
 • Ruime ervaring als onderwijsmanager/ leidinggevende in het VMBO
 • Start: januari 2019 of zoveel eerder als mogelijk

Wat bieden wij

Wij bieden een organisatie met enthousiaste medewerkers die een professionele benadering van hun vak voorstaan. Er wordt veel aandacht besteed aan de professionele ontwikkeling van de medewerkers en teamleiders bieden wij een ontwikkeltraject op maat, met intervisie, training en coaching. Er worden marktconforme secundaire arbeidsvoorwaarden geboden, waarbij de cao MBO van toepassing is. De salariëring ligt op maximaal schaal 12.

Procedure

Een assessment zal deel uitmaken van de selectieprocedure. Bij aanvang bieden wij een jaarcontract aan. Voor meer informatie over de vacature en de procedure kunt u contact opnemen met Irene van den Berg, HR adviseur, tel 06-23125048

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature door bemiddelaars wordt niet op prijs gesteld.

Wij zijn Wellantcollege. Een grote organisatie van kleinschalige scholen in met name de Randstad. Samen goed voor ruim 13.000 leerlingen per jaar. Met onze groene vmbo- en mbo-opleidingen, zijn het scholen met toekomst. Want het wordt steeds belangrijker om onze (stedelijke) omgeving groen en leefbaar te houden. Daarvoor is voortdurend nieuwe kennis en kunde nodig en hebben we behoefte aan innovatieve, economische en vooral duurzame oplossingen. Zo'n 1.500 medewerkers van Wellantcollege, verdeeld over 33 locaties en ondersteunde diensten, dragen hier actief aan bij.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.