Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Schoolopleider (tevens 1e jaar Kwartiermaker) m/v
Dienstverband
Tijdelijk, vast
Toegevoegd op
20 mei 2020
Eind Datum
2 juni 2020
Functie naam
Onderwijskundige
Niveau
HBO
Aantal uur per week
0,8
Plaats
Wijk aan Zee
Aanvang functie
1-8-2020
Loon indicatie
L12
Organisatie
Heliomare Onderwijs
Website

Schoolopleider (tevens 1e jaar Kwartiermaker)

Heliomare is een veelzijdige organisatie die – in een sterk veranderende omgeving – mensen met een beperking ondersteunt met diensten op het gebied van revalidatie, speciaal onderwijs, arbeidsintegratie, bewegen en sport, uitgaande van de vragen en mogelijkheden
van de cliënt. De organisatie telt ruim 1100 medewerkers en heeft meerdere locaties verspreid over met name Noord-Holland. Heliomare is sterk in beweging om te anticiperen op de veranderende verwachtingen van de maatschappij.
 
Heliomare Onderwijs krijgt de komende jaren te maken met een schaarste aan kwalitatief goed opgeleide leerkrachten en wil daarnaast haar huidige bezetting structureel professionaliseren en opleiden op verschillende gebieden en opleidingsniveaus.
Om dit goed in kaart te brengen en te behouden, te monitoren en te sturen heb je een professional nodig die deze specifieke taken en verantwoordelijkheden op zich gaat nemen.
 
Bij de Heliomare Academie, ontstaat per 1 augustus 2020 een vacature.
 
Schoolopleider m/v voor 0,8 fte
(inclusief Kwartiermaker in het eerste jaar)
 
De Schoolopleider (Kwartiermaker) krijgt de volgende opdracht mee; aan het einde van het schooljaar 2020-2021:  

 • Is Opleiden in de School een bekend begrip binnen Heliomare Onderwijs en is het duidelijk wat Heliomare Onderwijs kan betekenen voor leerkracht-stagiaires en wat zij voor Heliomare Onderwijs;
 • Ligt er een plan voor de implementatie en versterking van Opleiden in de School;
 • Is het inzichtelijk voor welke andere opleidingen wij stageplekken bieden en kunnen bieden en is er netwerk opgebouwd met de verschillende opleidingsinstituten;
 • Is er een opleidingsbeleid geformuleerd, dat kan rekenen op draagvlak binnen Heliomare Onderwijs en waarbij er een link is gelegd met het Digitaal Leerplatform;
 • Is er een inventarisatie van de behoefte aan scholing en ontwikkeling vanuit de organisatie; 
 • Ligt er een functiebeschrijving van de Schoolopleider die het beleid in de jaren erna gaat uitvoeren en verder ontwikkelen.  

De opdracht is breed en omvangrijk. Wij zoeken iemand die zich het komende jaar vast bijt in het onderwerp: Leren en Ontwikkelen van onze medewerkers en in het bijzonder het Leren en Ontwikkelen van onze toekomstige leerkrachten (stagiaires).
 
Het is de bedoeling dat je zelf invulling geeft aan deze functie en onderzoekt op welke manier wij het beste resultaat uit ons opleidingsbeleid kunnen halen. Het is daarbij van belang dat je partijen samenbrengt, input vertaalt naar de praktijk, zorgt voor
besluitvorming, rapporteert over de fase van het proces en zorgt voor de juiste communicatie over het project en over de stip aan de horizon.
 
Dit doe je niet alleen. Je houdt namelijk ruggespraak met een klankbordgroep bestaande uit verschillende functionarissen uit de organisatie. Zij kijken met je mee, geven feedback en monitoren de voortgang. Je officiële leidinggevende en opdrachtgever is de
RVE Manager R&D. Uiteraard heb je ook afstemming met de Bovenschools Directeur Onderwijs.
 
In het geval dat de rol van Kwartiermaker heel goed bij je past, maar de uiteindelijke rol van Schoolopleider minder. Dan is het mogelijk om voor één schooljaar aangesteld te worden in deze functie. Daarna is er een baangarantie bij Heliomare. De competenties/vaardigheden
van een Kwartiermaker zijn namelijk anders dan die van een Schoolopleider.

Profiel Schoolopleider (Kwartiermaker):

 • je kijkt op een vooruitstrevende manier naar de toekomst;
 • je hebt een visie op Leren en Ontwikkelen in het Onderwijs;
 • je bent flexibel, creatief en hebt een groot aanpassingsvermogen;
 • je werkt graag samen met de collega’s, begeleiders en erkent hierin elkaars expertise;
 • je bent in het bezit van een PABO-diploma en/of diploma lerarenopleiding;
 • je bent in staat om de coördinatie van de studentbegeleiding op je te nemen;
 • je bent in staat om te reflecteren op je eigen handelen. 

Specifiek voor het eerste jaar:

 • je bent een vrije, onafhankelijk denker en graag bezig met het smeden van samenwerkingseenheden; 
 • je belast je graag met de voorbereiding of organisatie van iets geheel nieuws;
 • je ziet jezelf als een voorloper of wegbereider, waarin je een idee praktisch uitvoerbaar maakt;
 • je vervlecht organisaties tot netwerken;
 • je bent bij uitstek een transitioneel organisator. De verbetering, vernieuwing of innovatie staat voorop met als doel: nieuwe waarde toevoegen. Daar geloof je in, daarvoor heb je gedegen kennis en daarin ben je ambachtelijk vaardig.

Inschaling
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO PO. De functie is ingedeeld in L12 schaal, minimaal € 2.812, = en maximaal € 5.070, = bruto per maand bij een fulltime dienstverband.
 

Heliomare is een veelzijdige organisatie die – in een sterk veranderende omgeving – mensen met een beperking ondersteunt met diensten op het gebied van revalidatie, speciaal onderwijs, arbeidsintegratie, bewegen en sport, uitgaande van de vragen en mogelijkheden van de cliënt. De organisatie telt ruim 1100 medewerkers en heeft meerdere locaties verspreid over met name Noord-Holland. Heliomare is sterk in beweging om te anticiperen op de veranderende verwachtingen van de maatschappij.

Heliomare Onderwijs heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor speciaal onderwijs. Op onze scholen kunnen kinderen en jongeren met een beperking onderwijs volgen op verschillende niveaus en met ondersteuning op maat. Wij bieden onderwijs aan kinderen/jongeren met een lichamelijke of meervoudige beperking, een verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een autismespectrumstoornis, gedragsstoornis of niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Daarnaast heeft Heliomare een nauwe samenwerking met de verschillende samenwerkingsverbanden in de regio, waarbij wij onze expertise rondom passend onderwijs delen met het reguliere primaire- en voortgezette onderwijs. Het onderwijs van Heliomare is bijzonder en wordt gegeven vanuit de missie van Heliomare: ‘niemand aan de zijlijn’. In onze visie heeft iedereen in onze samenleving talenten en mogelijkheden. Aansluiten bij iemands talent, bij wat iemand kan, brengt iemand in zijn kracht. Dat geldt ook voor onze leerlingen. We geloven erin dat we niet beperkingen maar mogelijkheden centraal moeten stellen. Aansluiten bij mogelijkheden geeft perspectief. Perspectief op naar vermogen optimaal deelnemen aan onze samenleving. Binnen de scholen van Heliomare zijn alle medewerkers dagelijks aan de slag om te bieden wat hiervoor voor onze leerlingen nodig is

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.