Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Senior Groepsleerkracht
Dienstverband
tijdelijk

Senior groepsleerkracht (IB-taken)

Voor locatie De Wilgen te Barendrecht en het dependance te Rotterdam ontstaat per direct een vacature voor de functie van
 
Senior groepsleerkracht (IB-taken)
32-40 uur per week, wtf 0,8000 – 1,0000
 
Waar kom je te werken?
De Wilgen biedt onderwijs aan ongeveer 200 leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 13 jaar. Zij ondervinden onderwijsbelemmeringen ten gevolge van een psychiatrische belemmering. Bij de groepskeuze van de leerling houden we rekening met leeftijd, leervorderingen,
sociaal-emotionele ontwikkeling en de aard van de stoornis. Hierdoor zijn de klassen anders samengesteld dan op de meeste andere scholen. Het onderwijs dat op De Wilgen geboden wordt, vindt zijn uitgangspunten in de kerndoelen van het basisonderwijs. Het leerstofaanbod
wordt, waar nodig, aangepast aan de mogelijkheden van het kind.
De Wilgen voert een actief terugplaatsingsbeleid. Binnen De Wilgen zitten ook kinderen die opgenomen zijn binnen de kliniek. Als een kind wordt ontslagen en weer thuis of elders gaat wonen dan moet er in principe een andere school voor de leerling gezocht worden.
Zo komt het dus voor dat leerlingen de locatie verlaten voordat ze twaalf jaar zijn.
 
Veel van onze leerlingen hebben problemen met het herkennen en benoemen van hun gevoelens. Omdat wij het belangrijk vinden dat leerlingen op een goede manier met elkaar en met andere mensen omgaan, besteden we hier veel aandacht aan. Alle medewerkers helpen
de leerlingen bij het herkennen en benoemen van gevoelens, het oplossen van problemen en het beheersen van impulsief gedrag.
 
Wat zijn de kerntaken?
Als senior groepsleerkracht geef je onderwijs aan en begeleid je leerlingen in het speciaal onderwijs en lever je daarnaast een bijdrage aan de schoolorganisatie, coördineer en begeleid je werkzaamheden zoals de leerlingenzorg en coaching trajecten en begeleid
je nieuwe leerkrachten. Je neemt deel aan projectgroepen en draagt bij aan de ontwikkeling van het meerjaren schoolplan.
 

Waar zijn wij naar op zoek?
Je beschikt bij over een afgeronde PABO opleiding en je bent in het bezit van de HBO-Masteropleiding Special Educational Needs (SEN) of vergelijkbare opleiding of je bent bereid deze te volgen. Tevens een afgeronde IB opleiding en aantoonbare ervaring hierin.
Bovendien heb je inlevingsvermogen in de psychiatrische problematiek van de kinderen en jongeren. Affiniteit en/of ervaring met het werken.
 

Wat hebben wij te bieden?
Salariëring en rechtspositie zijn conform de cao-PO. De functie is ingeschaald in schaal LC.
 

De Wilgen biedt onderwijs aan ongeveer 200 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar. Onze leerlingen hebben door (het vermoeden van) een psychische stoornis behoefte aan extra ondersteuning bij het leren.
Een klein deel van de leerlingen is opgenomen bij één van de behandelafdelingen van Yulius Zorg. Alle andere leerlingen komen uit de regio.

 

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.