Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Stafmedewerker onderwijskwaliteit
Dienstverband
Tijdelijk, vast
Toegevoegd op
15 september 2020
Eind Datum
4 oktober 2020
Functie naam
Kwaliteitsmedewerker
Niveau
HBO
Aantal uur per week
0.6
Provincie
Noord-Holland
Plaats
Amsterdam
Aanvang functie
01-01-2021
Loon indicatie
nnb
Organisatie
Open Schoolgemeenschap Bijlmer
Website

Open Schoolgemeenschap Bijlmer uit Amsterdam zoekt een Stafmedewerker onderwijskwaliteit per 01-01-2021

De medewerker Onderwijskwaliteit draagt bij aan goed onderwijs door het continu evalueren, zo nodig verbeteren en borgen van processen. Een kwaliteitssysteem met schooleigen aandachtsgebieden en het monitoren van o.a. onderwijsresultaten, doorstroomgegevens,
tevredenheidsonderzoeken, is daarbij ondersteunend en signalerend.    
 
De inzet van de medewerker Onderwijskwaliteit is drieledig: hij houdt zicht op de dagelijkse praktijk van onderwijskwaliteit in relatie tot de visie. Daarnaast vertaalt hij onderzoeksresultaten, maatschappelijke tendensen en uitkomsten van pedagogisch, didactische
gesprekken in de school naar beleidsadviezen aan de schoolleiding. Tot slot is de medewerker Onderwijskwaliteit verantwoordelijk voor het kwaliteitssysteem en gebruikt daarbij instrumenten zoals Kwaliteitscholen, Magister, CumLaude, LAKS-monitor, Vensters
VO.  De stafmedewerker adviseert op strategisch, tactisch en operationeel niveau en neemt initiatieven in het borgen van processen.

De medewerker onderwijskwaliteit ontwikkelt kwaliteitsbeleid door

  1. Het bewaken van de samenhang tussen de diverse (beleids-)voornemens en initiatieven, onderling en indachtig de visie van de OSB.
  2. Het bewaken van de uitvoerbaarheid van de implementatieplannen, gezien de draagkracht en –last binnen de school.
  3. Het volgen en bevragen van de voortgang van onderwijsgerelateerde activiteiten, handelingen en procedures in de school, met als doel om de schoolleiding te adviseren over implementatie en bijstelling van beleid. 
  4. op cruciale momenten in de onderwijsjaarcyclus de relevante onderzoeken uit te zetten en/of kennis te nemen van onderzoeksrapporten om hiermee de schoolleiding (on)gevraagd van advies te kunnen dienen op het gebied van heelschool/deelschoolbeleid en –sturing.
  5. op verzoek van deelschoolleiders en directie vooronderzoek verrichten en relevante informatie verzamelen en ordenen t.b.v. de beleidsvorming binnen de heelschool/deelschool of de schoolleiding.
  6. het ten behoeve van overlegsituaties van de directie en schoolleiding beoordelen van beleidsvoornemens en het opstellen van preadviezen;
  7. het voeren van vooroverleg voor het verkrijgen van nadere informatie dan wel het inventariseren en afstemmen van standpunten;
  8. het verrichten van onderzoek naar maatschappelijke, politiek-bestuurlijke en onderwijsontwikkelingen en het signaleren van relevante ontwikkelingen en tendensen.

 De medewerker onderwijskwaliteit borgt het systeem van  

  1.  kwaliteitsgegevens over het onderwijs van de OSB;
  2.  periodieke en incidentele kwaliteitsrapportages
  3. organiseren, analyseren, bespreken van de resultaten met betrokkenen;
  4. subsidieaanvragen en –verantwoordingen op onderwijskundig gebied;
  5. ondersteunende werkzaamheden in het kader van de voorbereiding van inspectiebezoeken;
  6. (mede) organiseren en schrijven van schoolplan en onderdelen jaarverslag.

Naast een HBO+ werk- en denkniveau heeft onze nieuwe collega 

 • een sterk analytisch vermogen, goede onderzoeksvaardigheden en/of aantoonbare ervaring met en kennis van processen van kwaliteitsverbetering en –borging. 
 • vaardigheid in het opzetten, begeleiden en uitvoeren van onderzoeksprojecten;
 • vaardigheid in het opstellen van adviezen en rapportages;
 • inzicht in verhoudingen tussen de diverse belangen die spelen tussen partijen en het vermogen hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden, sociaal sensitief;
 • vaardigheid om visie en ideeën zowel mondeling als schriftelijk duidelijk over te brengen (communicatief sterk); 
 • lef om waarderend en kritisch te adviseren;
 • ruime digitale vaardigheden.  

De functie wordt op dit moment gewaardeerd conform Fuwa-VO en de werkdagen zijn in overleg vast te stellen.

De arbeidsovereenkomst zal in eerste instantie voor een half jaar worden aangeboden, met de uitdrukkelijke intentie om deze te verlengen en na in totaal een jaar om te zetten in een vast dienstverband.

De OSB is een brede schoolgemeenschap voor VWO, HAVO en VMBO (theoretisch, kader en basis). Al vijftig jaar brengt de OSB vernieuwend onderwijs in de praktijk. De OSB heeft in de traditie van haar bestaan leerlingen altijd benaderd als jonge mensen die zich in de breedte moeten kunnen ontwikkelen: persoonsvorming, socialisatie en kwalificatie hebben allemaal aandacht nodig. Daar waar veel scholen juist vroeg op ‘niveau’ selecteren, stellen wij de selectie uit. Dat doen wij omdat wij het als onze opdracht zien om leerlingen in een verlengde brugperiode kansen te bieden om zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen. Vanuit gemeenschappelijkheid bieden we ruimte aan brede ontwikkeling van iedere leerling, gericht op kennis, sociale en persoonlijke ontwikkeling. De gemeenschap biedt veiligheid en daagt uit om te leren wat je kan, wilt en wie je bent en wie je wilt worden. De missie en het onderwijsconcept van de OSB staan ook centraal bij de begeleiding en ondersteuning van leerlingen. Wij willen een school zijn waar ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, deel uitmaken van onze leergemeenschap.

De OSB heeft een tweejarige, heterogene onderbouw zonder zittenblijven. Zo kunnen leerlingen een bewuste keuze maken voor een schooltype. Het mentoraat neemt een belangrijke plaats in en maakt integraal deel uit van het docentschap. Er wordt gewerkt met lessen van 60 minuten.

De schoolorganisatie is opgebouwd uit meerdere deelscholen: drie heterogeen samengestelde deelscholen onderbouw, twee deelscholen bovenbouw vmbo-breed en één deelschool bovenbouw havo/vwo. Zo zorgen we voor kleinschaligheid; voor leerlingen én docenten. Een deelschool bestaat uit ca. 20 docenten en ongeveer 10 klassen. Elke deelschool heeft zijn eigen personeelsruimte met eigen faciliteiten als kopieerapparaat, werkplekken voor docenten, keuken etc.

De deelschoolleiders vormen, tezamen met de adjunct-directeur en de bestuurder-directeur, de schoolleiding.
De schoolleiding wordt ondersteund door drie stafafdelingen; Personeel en Organisatie, Financiën en Huisvesting en ICT en de medewerkers Onderwijskwaliteit, Passend Onderwijs en administratie. Besluitvorming en evaluatie van (de hoofdlijnen van) het onderwijskundig beleid vinden plaats in de schoolleiding.

Acquisitie als reactie op onze vacatures wordt niet op prijs gesteld.

 

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.