Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Tijdelijke Orthopedagoog
Dienstverband
Toegevoegd op
8 november 2019
Eind Datum
31 december 2019
Functie naam
Orthopedagoog
Niveau
HBO
Aantal uur per week
0,8
Provincie
Zuid-Holland
Plaats
Rotterdam
Aanvang functie
Per direct
Organisatie
DB MFC
Website

In verband met zwangerschapsverlof van een collega zijn wij op zoek naar een Orthopedagoog voor onze VSO school MFC in Rotterdam-Zuid.

“Wij vinden het belangrijk dat we onze leerlingen een gevoel van rust en veiligheid kunnen geven, zodat ze zich op hun gemak voelen en tot leren komen. Wij ondersteunen leerlingen in wie ze zijn, wat ze willen bereiken en wat ze willen leren. Wij willen
jongeren weer laten ervaren dat leren leuk is en dat leren lukt.”

Waar kom je te werken?
Het MFC is een kleine VSO school op Rotterdam Zuid. Op deze school bieden wij onderwijs aan leerlingen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en (het vermoeden van) psychische problemen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Het onderwijs met uitstroom perspectief
arbeid bestaat uit drie fases in plaats van leerjaren en is ook op maat gemaakt. 
De school heeft een klein betrokken team professionals dat ernaar streeft voor elke leerling een welkome sfeer te creëren. Wij vinden het van groot belang dat alle leerlingen zich kunnen ontplooien en zich veilig voelen. Veel leerlingen van MFC hebben aanvullende
zorg nodig, om thuis, op school of in hun vrije tijd goed te kunnen functioneren en zich te kunnen ontwikkelen. MFC heeft een integrale aanpak als mogelijkheid voor de leerlingen die dit nodig hebben. Veel leerlingen van deze school volgen een (dag)behandeling
bij Pameijer. 

Jouw verantwoordelijkheden

 • Jij houd je bezig met de sociaal-emotionele ontwikkeling én de didactische ontwikkeling van onze leerlingen; 
 • Je onderzoekt en speelt samen met alle betrokkenen in op de onderwijsbehoeften van de leerlingen; 
 • Je stuurt het OPP-proces aan (ontwikkelingsperspectief);
 • Je observeert regelmatig in de klas en houdt zo goed mogelijk contact met onze docenten. Aan de hand daarvan geef je adviezen; 
 • Je neemt deel aan de multidisciplinaire overleggen en bent als orthopedagoog onderdeel van de wettelijk verplichte commissie van begeleiding;
 • Je staat in nauw contact met ouders/verzorgers en je voert regelmatig intake- en/of oudergesprekken;
 • Je verricht handelingsgerichte diagnostiek gericht op leerlingenzorg, begeleidt en coacht individuele leerlingen alsmede leden van het schoolteam en neemt deel aan professionalisering.

Jouw profiel

 • Je hebt een afgeronde universitaire opleiding psycholoog/orthopedagoog en bent bij voorkeur in het bezit van een diagnostiekaantekening;
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in een soortgelijke functie binnen het voortgezet speciaal onderwijs, cluster IV;
 • Je hebt brede kennis en ervaring op het vakgebied van orthopedagogiek/orthodidactiek, leerstoornissen en leerlingenzorg;
 • Je zorgt ervoor dat de leerlingen en ouders zich gezien en begrepen voelen, hebt humor, staat open voor feedback en je kunt reflecteren op eigen handelen;
 • Je kunt belangen behartigen op verschillende niveaus binnen en buiten de organisatie;
 • Je bent stressbestendig, analytisch en denkt in oplossingen.

Wat krijg je als je bij ons komt werken? 
Je komt te werken in een betrokken team professionals dat ernaar streeft om voor elke leerling een welkome sfeer te creëren. Wij vinden het van groot belang dat alle leerlingen zich kunnen ontplooien en zich veilig voelen. 
Salariëring en rechtspositie zijn conform de cao PO. Je standplaats is Rotterdam.

DB-MFC biedt onderwijs aan 40 leerlingen in de leeftijd van 10 tot en met 18 jaar op groepsniveau met als uitgangspunt de eindtermen van het praktijkonderwijs. Het algemene uitgangspunt van ons onderwijs is de toekomst van de leerling. In het onderwijsprogramma vormt het leren accepteren van eigen grenzen een groot onderdeel. De theoretische vakken zijn aangepast aan praktische leefomgeving.
Onze leerlingen ondervinden onderwijsbelemmeringen ten gevolge van een lichte verstandelijke beperking gecombineerd met (verschillende) psychiatrische stoornissen. Ze zijn in behandeling bij de dagbehandeling van de Pameijer Stichting. Bij de groepskeuze van de leerling houden we rekening met leeftijd, leervorderingen en sociaal-emotionele ontwikkeling en de aard van de stoornis. Hierdoor zijn de klassen anders samengesteld dan op de meeste andere scholen. Het onderwijs dat op locatie DB-MFC geboden wordt, vindt zijn uitgangspunten in de  Leerlijnen VSO arbeidsgericht. Het leerstofaanbod wordt, waar nodig, aangepast aan de individuele behoeften en mogelijkheden van het kind.
 
Veel van onze leerlingen hebben problemen met het herkennen en benoemen van hun gevoelens. Omdat wij het belangrijk vinden dat leerlingen op een goede manier met elkaar en met andere mensen omgaan, besteden we hier veel aandacht aan. Alle medewerkers helpen de leerlingen bij het herkennen en benoemen van gevoelens, het oplossen van problemen en het beheersen van impulsief gedrag.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.