Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
TOA sk/bi/na/nlt
Dienstverband
Tijdelijk, vast
Toegevoegd op
9 november 2020
Eind Datum
9 december 2020
Functie naam
Technisch onderwijsassistent
Niveau
HBO
Aantal uur per week
0,8
Provincie
utrecht
Plaats
Zeist
Aanvang functie
1-1-2021
Loon indicatie
Salarisschaal en arbeidsvoorwaarden conform CAO-VO
Organisatie
Jordan-Montessori Lyceum Utrecht
Website

TOA bètavakken

Wij zijn op zoek naar een TOA die, in samenwerking met de zittende TOA’s, ondersteuning biedt aan de diverse docenten.
De werkzaamheden bestaan onder andere uit de voorbereiding van practica in onder- en bovenbouw en het assisteren tijdens deze lessen.

Wij zoeken een collega die:

  • een TOA-opleiding MBO niveau 4 of een vergelijkbare technische opleiding heeft gevolgd;
  • breed inzetbaar is (scheikunde, biologie, natuurkunde, NLT), de nadruk ligt op scheikunde;
  • bereid is om zich zo nodig bij te scholen in de praktijk;
  • vaardig is in het assisteren en begeleiden van leerlingen bij zelfstandig werken en leren;
  • open staat voor overleg en op samenwerking gericht is;
  • organisatorische vaardigheden bezit;
  • een grote mate van flexibiliteit heeft;
  • accuraat en ordelijk is, onder meer op het gebied van ARBO en veiligheid;
  • initiatiefrijk is en zelfstandig kan werken;
  • ICT-vaardig is.

Het Jordan-Montessori Lyceum Utrecht is een scholengemeenschap voor havo en vwo met ongeveer 900 leerlingen.

In veel opzichten is onze school een ‘gewone’ middelbare school. We onderwijzen de gebruikelijke schoolvakken waarvan het programma in grote lijnen hetzelfde is als dat op andere scholen voor voortgezet onderwijs. Ook bij ons zijn leerlingen gegroepeerd in jaarklassen. In de onderbouw blijven havo- en vwo-leerlingen drie jaar bij elkaar (behalve de vwo+-klas), daarna gaan ze verder in de havo- en vwo-bovenbouw. De schoolcarrière wordt afgesloten met een officieel examen.

Maar op onze school willen we meer dan opleiden voor een diploma havo of vwo. Onderwijs is in onze visie een onderdeel van de opvoeding. Dat betekent dat we bijzondere aandacht willen geven aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. Daarbij gaan we uit van de ideeën van Maria Montessori. We proberen ons onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de individuele leerling met zijn eigen mogelijkheden, omstandigheden, interesses en werktempo. We vinden het belangrijk dat een leerling op school leert zelfstandig te worden en eigen verantwoordelijkheid te dragen. We willen dat bereiken door leerlingen een zekere mate van vrijheid te geven, waarbinnen zij eigen keuzes kunnen maken. Op onze school bestaat het onderwijs niet alleen uit klassikale instructie maar ligt er door de mogelijkheid om in eigen tempo te werken veel nadruk op zelfwerkzaamheid door leerlingen.

Grote waarde hechten we aan een ontspannen leef- en werkklimaat, waarin de verstandhouding tussen docent en leerling wordt bepaald door wederzijds respect en tolerantie.

 

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.