Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Toezichthoudend en pedagogisch/psychologisch medewerker
Dienstverband
tijdelijk, vast
Toegevoegd op
23 augustus 2019
Eind Datum
15 september 2019
Functie naam
Toezichthouder
Niveau
HBO
Aantal uur per week
0,2
Plaats
's-Hertogenbosch
Aanvang functie
23-08-2019
Loon indicatie
6
Organisatie
ds. Pierson College
Website

ds. Pierson College uit 's-Hertogenbosch zoekt een Toezichthoudend en pedagogisch/psychologisch medewerker per 23-08-2019

Het gaat om ongeveer 7,5 uur op vrijdag van 08.45 uur tot 16.20 uur. 
 
De medewerker oefent toezicht uit op een groep leerlingen met speciale zorg, die buiten klassenverband in een kleinschalige setting (opvanglokaal) werken aan de voortgang van het onderwijsprogramma zoals voorgeschreven door de docenten. Hierbij zorgt de medewerker
voor rust, orde en stimulering van de leerlingen (pedagogische gesprekken), geeft waar mogelijk en noodzakelijk aanwijzingen, observeert de leerlingen en rapporteert aan de zorgcoördinator / schoolpsycholoog. De medewerker:

  • is vertrouwenspersoon voor de leerling, heeft een luisterend oor, toont belangstelling;
  • zorgt voor orde en rust in het lokaal, zodat leerlingen zelfstandig en individueel kunnen werken aan opdrachten;
  • biedt structuur, stimuleert leerlingen aan het werk te gaan, verdeelt opdrachten in deeltaken, controleert het werk (wat is af, hoe ziet het werk er uit);
  • werkt mee -in overleg met de schoolpsycholoog- aan de uitvoering van (delen van) het handelingsplan voor de leerling.

Een pedagogische opleiding en ervaring op tenminste MBO niveau is wenselijk. De benoeming is in principe tot en met het einde van het schooljaar, met uitzicht op voortzetting van het dienstverband bij voldoende functioneren en beschikbare uren.
 

cao VO

Het ds. Pierson College voor vmbo (theoretische leerweg), havo en atheneum is een protestants-christelijke school met een open karakter. Het ds. Pierson College maakt deel uit van het onafhankelijk onderwijsnetwerk ORION. De school heeft ruim 1.600 leerlingen en 170 personeelsleden. In een modern gebouw wordt vorm gegeven aan eigentijds onderwijs. De school heeft een sterk leerlinggericht karakter en werkt actief aan leerlingbegeleiding en effectief onderwijs. In de Tweede Fase is er naast klassikale lessen ook keuzewerktijd. Er is ruim aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers, de begeleiding van nieuwe docenten en de bevordering van onderlinge betrokkenheid.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.