Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Topklasleerkracht
Dienstverband
Toegevoegd op
7 september 2020
Eind Datum
7 november 2020
Functie naam
Groepsleerkracht
Niveau
HBO
Aantal uur per week
0,4
Provincie
utrecht
Plaats
Zeist
Aanvang functie
Per januari 2021
Organisatie
WereldKidz Montessori
Website

WereldKidz Montessori uit Zeist zoekt een Topklasleerkracht per Per januari 2021

WereldKidz Montessori Griffensteyn zoekt een Topklasleerkracht, wtf 0,4

Nieuwsgierig naar ons Toparrangement?
WereldKidz staat voor uitdagend onderwijs voor ieder kind. Óók voor hoogbegaafde kinderen. Voor hen is er het toparrangement. Met het toparrangement krijgen hoogbegaafde kinderen onderwijs passend bij hun onderwijsbehoefte. Onderwijs dat aansluit bij de manier
waarop zij denken en leren. Verschillende basisscholen van WereldKidz, waaronder Montessori Griffensteyn te Zeist, werken met het voltijds toparrangement vanaf groep 4.
Het onderwijs in het toparrangement is toegankelijk voor kinderen met een hoogbegaafd profiel met een getest totaal IQ van 130 of hoger. Kinderen in het toparrangement volgen de doelen van het reguliere onderwijsaanbod. Dit basisprogramma wordt in compacte
vorm aangeboden. Leren leren neemt een belangrijke plaats in. Een groot deel van de onderwijstijd wordt besteed aan een verdiept programma bestaande uit vakken zoals verdiept rekenen, taal, lezen, wereldoriëntatie en hogere denkorde opdrachten (HOD), culturele
en kunstzinnige vorming (CKV) en filosoferen en debatteren.  De instructie is topdown.
Voor meer informatie over ons Toparrangement verwijzen we je naar
website WereldKidz
.

Over de school: Wereldkidz Montessori Griffensteyn, Zeist
Wie op een gemiddelde schooldag Montessori Griffensteyn inloopt, ervaart rust, geborgenheid, kinderen die elkaar kennen, helpen en oog voor elkaar hebben. Het gebouw is ingedeeld in een unit voor de onderbouw, een unit voor de middenbouw, een unit voor de bovenbouw
en een unit voor kinderen die voltijds onderwijs voor hoogbegaafden volgen, in de vorm van Topklassen. Iedere unit bestaat uit twee basisruimtes die onderling verbonden zijn.  In de unit zie je een kind aan het werk op een kleed met Montessorimateriaal, een
volgende is aan een tafel met een tablet bezig met verwerkingsopdrachten en weer anderen zijn samen bezig aan een werkstuk. Een leerkracht geeft een kind een lesje over een werkje of bespreekt een onderwerp in de kring. En de lerarenondersteuner en onderwijsassistent
kom je ook tegen: veelal aan het werk met kinderen in kleine groepjes of hulprondes makend in een unit. Ook elders in het gebouw kom je kinderen tegen: kinderen die een dansje oefenen in het speellokaal of aan het lezen zijn in de team/werkruimte en ondersteund
worden door de vaste vrijwilliger met lezen. Die typerende sfeer op Montessori Griffensteyn wordt gecreëerd door het team, de ouders, maar in de eerste plaats door de kinderen. Zij zorgen ervoor dat iedereen zich op zijn of haar plek voelt. In de klas en bij
uiteenlopende activiteiten.  
Lees hier meer over onze school

Ook kun je contact opnemen met Anja van wijk, schoolleider, via 06-24361682, of Linda Meijer, clusterdirecteur, via 06-18883441.

We zijn op zoek naar?
Per januari 2021 heeft Montessori Griffensteyn vacatureruimte voor een topklasleerkracht in de bovenbouw. De omvang van de vacature is 0,4 WTF, verdeeld over 2 dagen per week. 
Eerdere indiensttreding dan januari 2021 is bespreekbaar.

Wat vragen we van een Topklas-leerkracht?
Ben je:

 • Pedagogisch en didactisch expert?
 • Energiek, creatief en gemotiveerd?

Heb je:

 • Een PABO diploma?
 • Een reflectieve, lerende en flexibele houding?
 • Doorzettingsvermogen?
 • Er plezier in wanneer kinderen anders denken, sneller leren, meer weten en op een hoog niveau gesprekken voeren?

Kun je:

 • Kinderen die HB onderwijs vragen de juiste begeleiding geven?
 • Kinderen sturen naar een onderwijsniveau waarbij ze  leren leren?
 • Kinderen vanuit leerdoelen topdown instructie geven?
 • Onderwijsleergesprekken voeren met kinderen, waarbij je ze uitdaagt om zelf na te denken en  oplossingen te zoeken?
 • De kartrekker zijn in een uitdagend concept?

Wat biedt WereldKidz jou?
Wie bieden je een uitdagende werkomgeving! Met je schoolleider en team kun je jouw school ontwikkelen en het onderwijs van WereldKidz optimaliseren. Je werkt samen met de leerkrachten van het Toparrangement binnen WereldkIdz. Samen ontwikkelen jullie het onderwijs
en geven invulling aan het beleid. 

Word onze nieuwe collega!
Wil je graag bij ons aan de slag? Stuur dan je CV met een korte motivatie waarin jij aangeeft waarom je de ideale collega voor ons bent en wat jouw kwaliteiten zijn. Je krijgt gegarandeerd binnen een week antwoord. CV met korte motivatie graag mailen naar Marloes
Eek, recruiter onderwijs bij WereldKidz via
solliciteren@wereldkidz.nl

Het geven van een proefles is onderdeel van de procedure.

 

Wereldkidz Montessorischool Zeist heeft drie schoollocaties: Montessori Sumatralaan, Montessori Griffensteyn en Montessori Kerckebosch. Op elke locatie wordt Montessorionderwijs gegeven van leerjaar 1 t/m 8, in heterogene groepen, verdeeld in de units: onderbouw (leerjaar 1-2), middenbouw (leerjaar 3-4-5) en bovenbouw (leerjaar 6-7-8).
Op Montessori Griffensteyn wordt sinds augustus 2016, vanaf leerjaar 4, ook fulltime basisonderwijs voor hoogbegaafde kinderen aangeboden volgens het concept Wereldkidz Topklas.

Onze naam zegt het al: op al onze schoollocaties wordt Montessorionderwijs gegeven. Dit betekent dat wij werken en handelen op basis van de ideeën en uitgangspunten van Maria Montessori. Wij bieden modern toekomstgericht Montessorionderwijs dat aansluit bij de behoefte van het individuele kind. 
De kern van ons onderwijs is gericht op: ‘Leer mij het zelf te doen’.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.