Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Trajectklasbegeleider vmbo
Toegevoegd op
30 augustus 2018
Eind Datum
30 september 2018
Niveau
HBO
Functie naam
Onderwijsassistent
Provincie
Zuid-Holland
Aantal uur per week
ca. 0,75 fte
Organisatie
CSG De Goudse Waarden
Aanvang functie
z.s.m.
Website
Plaats
Gouda

CSG De Goudse Waarden uit Gouda zoekt een Trajectklasbegeleider vmbo per z.s.m.

Taakomschrijving/ profielschets trajectklasbegeleider (trajectbegeleider) vmbo-t
 
Als trajectklasbegeleider ben je onderdeel van het zorgteam op de Goudse Waarden (locatie ‘Gouwe’). Je bent dagelijks aanwezig in de trajectklas en een vast gezicht en vertrouwenspersoon voor de zorgleerlingen die extra ondersteuning krijgen. De trajectklas
is een interne voorziening op onze school voor leerlingen met ondersteuningsbehoeften die de basiszorg overstijgen. De trajectklas heeft drie pijlers:

  • Het begeleiden van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften zodat ze binnen de school onderwijs kunnen blijven volgen
  • Het ondersteunen van docenten in de begeleiding van leerlingen met een ondersteuningsvraag
  • Het onderhouden van contact met ouders/verzorgers met als doel een gezamenlijke aanpak met en rond de leerling met specifieke ondersteuningsbehoefte(n), vooral op het gebied van de dagelijkse schoolgang

 
Taakomschrijving
Dagelijkse opvang van zorgleerlingen in de trajectklas.
Opstarten en afronden van de dag met (enkele) leerlingen.
Begeleiden van leerlingen via individuele trajecten, aan de hand van de ontwikkelingsperspectief  plannen (OPP’s).
Dagelijks contact met docenten en ouders m.b.t. de leerlingen.
 
Mede voeren van ondersteunings-, voortgangs- en evaluatiegesprekken met alle betrokkenen rondom de leerling.
Contact, afstemming en overleg met de orthopedagoog, remedial teacher en zorg coördinator.
Ondersteunen van de zorg coördinator/ orthopedagoog bij het schrijven van de OPP’s.
Ondersteunen bij voorbereiding en uitvoering van de evaluatiegesprekken rondom het OPP’s.
Op verzoek een inhoudelijke bijdrage leveren aan het zorgteamoverleg of Flexzat.
 
Profielschets
Je hebt aantoonbare werkervaring in het onderwijs en met zorgleerlingen.
Je beschikt over kennis van gedrags- en leerproblemen bij leerlingen en bent in staat deze in te zetten bij het ondersteunen van de ontwikkeling van een zorgleerling.
Je hebt affiniteit en motivatie om met zorgleerlingen te werken en een vertrouwensband met hen op te bouwen.
Je creëert rust, structuur en regelmaat.
Je bent in staat effectief te blijven handelen en snel te schakelen bij veranderende omstandigheden, door gedrag af te stemmen op de situatie, verantwoordelijkheden en leerling(en).
 
Competenties
Toegankelijk en open, pedagogisch en didactisch sterk en gericht op samenwerken met leerlingen en collega’s.
Integer, rekening houdend met geldende regels, verantwoordelijkheden en normen en waarden passend bij de werkomgeving.
Zelfstandig, in staat om zelf het werk te organiseren in heldere stappen en activiteiten, prioriteiten te stellen en goed vooruit te denken (plannen).
Sensitief naar leerlingen, ouders en collega’s, houdt rekening met gevoelens en belangen van anderen en handelt hier naar.
Assertief, je komt op voor de belangen van leerling(en), collega’s, ouders en weet hier een goede balans in te vinden.
Bewust van de invloed van het eigen gedrag op anderen en betrokken naar de situatie van anderen door op belangrijke gebeurtenissen te reageren en acteren.
 
Functie eisen
Minimaal afgeronde opleiding op MBO niveau (onderwijsassistent).
Je hebt aantoonbare werkervaring en affiniteit met de doelgroep en bent in staat vanuit je professionaliteit en natuurlijk overwicht leerlingen te ondersteunen en begeleiden.
Inzicht in de onderwijs en sociaal-emotionele behoeften van leerlingen in relatie tot het OPP.
In het bezit van vaardigheden op het gebied van begeleiding en coaching.
Oplossingsgericht, planmatig en doelgericht kunnen (samen)werken.
 
 
 
 
 

“De Goudse Waarden” is een christelijke scholengemeenschap voor VMBO, HAVO, Atheneum en Gymnasium.
De scholengemeenschap is gevestigd in het Groene Hart van Zuid-Holland en bestaat uit twee sectoren, de sector Lyceum-HAVO en de sector VMBO.

De school stelt zich ten doel om een werk- en leefgemeenschap te zijn, waarin het Evangelie van Jezus Christus als norm en uitgangspunt geldt voor denken en handelen.

De Goudse Waarden wil jonge mensen begeleiden op weg naar een volwaardig deel uitmaken van de samenleving, waarin zij zich bewust zijn van hun persoonlijke verantwoordelijkheid tegenover God, de naaste, de natuur en de cultuur.

De Goudse Waarden leidt op voor een diploma binnen de gegeven mogelijkheden en rust jonge mensen toe met kennis, inzichten en vaardigheden om naar eigen aard en aanleg in de samenleving te kunnen functioneren.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.