Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Veiligheidsmedewerker/Conciërge
Dienstverband
Tijdelijk, vast
Toegevoegd op
16 oktober 2020
Eind Datum
25 oktober 2020
Functie naam
Concierge
Niveau
HBO
Aantal uur per week
1,0
Provincie
Zuid-Holland
Plaats
Den Haag
Aanvang functie
1-11-2020
Loon indicatie
5
Organisatie
Johan de Witt Scholengroep
Website

Johan de Witt Scholengroep uit Den Haag zoekt een Veiligheidsmedewerker/Conciërge per 1-11-2020

We hanteren de functieomschrijving van ‘Hoofdconciërge’

Functiebeschrijving Hoofdconciërge
De werkzaamheden vinden plaats op de locatie Zusterstraat van het Johan de Witt.
In de gebouwen verblijven dagelijks leerlingen, docenten en overige personeelsleden. De conciërgetaken  behelzen het verlenen van ondersteunende taken ten behoeve van het functionele verblijf van gebruikers in  en buiten het gebouw (of de gebouwen), evenals
het verlenen van ondersteunende diensten aan deze  gebruikers van het gebouw (of de gebouwen).
De hoofdconciërge draagt zorg voor het dagelijks beheer van het gebouw (of de gebouwen), verricht  technische en ondersteunende diensten, draagt zorg voor de uitvoering van de ondersteunende diensten,  treedt op bij conflicterend gedrag van leerlingen en voert
zelf, in voorkomende gevallen, overige  ondersteunende diensten uit.
 De hoofdconciërge verricht de taken zelfstandig onder aansturing van een daartoe aangewezen  leidinggevende. De hoofdconciërge kan overige conciërges en ander facilitair personeel aansturen.
 
Werkzaamheden
Draagt zorg voor het beheer van het gebouw (of de gebouwen) door:
– het (doen) beheren van alle sleutels, codes e.d.;
– het begeleiden van derden ten behoeve van tussentijdse controles aan roerende en onroerende goederen;
– het, binnen gestelde kaders, inschakelen en begeleiden van derden bij het uitvoeren van werkzaamheden aan de roerende en onroerende goederen;
– het onderzoeken van gebreken en storingen en het zo nodig zelf verhelpen daarvan, danwel het inschakelen van derden;
– het (doen) vrijhouden en (doen) toezien op de toegankelijkheid van vluchtwegen;
– het verlenen van hulp bij calamiteiten, EHBO, BHV;
– het (doen) toezien op de toegankelijkheid van kluisjes;
– het houden van toezicht op de beveiliging binnen en buiten het gebouw (of de gebouwen)
– het beoordelen van reparatie, vervanging of vernieuwing van bouwwerken (deuren, muren, etc.) en het aangeven van de technische (on)mogelijkheden;
– het doen van voorstellen tot reparatie, vervanging of vernieuwing van bouwwerken (deuren, muren, etc.) van het gebouw (of de gebouwen);
– het voorbereiden van de offerteaanvraag.
 
Verricht technische en ondersteunende diensten door:
– het bijhouden van de staat van onderhoud van gebouwen en inventaris in geautomatiseerde systemen en het doen van voorstellen tot reparatie, onderhoud of vervanging;
– het uitvoeren van onderhoud en reparaties;
– het zorgdragen voor de telefoon- en bodedienst;
– het bijhouden van een absentenadministratie;
– het regelen van de inkoop.
 
Draagt zorg voor de uitvoering van de ondersteunende diensten door:
– het aansturen van kantinepersoneel;
– het aansturen van schoonmaakpersoneel;
– het aansturen van medewerkers in de groenvoorziening;
– het begeleiden van conciërges en assistenten facilitaire zaken;
– het begeleiden van externen bij het uitvoeren van de opdrachten.

Treedt op bij conflicterend gedrag van leerlingen door:
– het ingrijpen bij conflictsituaties tussen leerlingen conform vooraf gemaakte afspraken;
– het bespreken van ongewenst gedrag van leerlingen met de leidinggevende;
– het begeleiden van geschorste leerlingen.

Voert zelf, in voorkomende gevallen, overige ondersteunende diensten uit door:
– het doen ontvangen en doorverwijzen van bezoekers;
– het doen verdelen van de inkomende en uitgaande post;
– het bedienen van de telefooncentrale;
– het verrichten van conciërgetaken.
 
Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden
– de hoofdconciërge legt verantwoording af aan een daartoe aangewezen leidinggevende over het dagelijks beheer van het gebouw (of de gebouwen) en de efficiency en gevolgde aanpak voor de ondersteuning en de naleving van afspraken;
– de hoofdconciërge verricht werkzaamheden binnen veiligheidsvoorschriften, regels en gemaakte werkafspraken;
– de hoofdconciërge neemt beslissingen bij het beheer van de gebouwen, het uitvoeren van de technische en ondersteunende diensten, het zorgdragen bij de uitvoering van ondersteunende diensten door anderen en het optreden in conflictsituaties bij leerlingen.
 
Kennis en vaardigheden
– technische kennis van gebouwen, apparaten en installaties;
– kennis van de achtergronden van het organiseren van de diverse routinematig voorkomende werkzaamheden;
– kennis van veiligheidsvoorschriften van gebouwen en installaties;
– inzicht in de werking van een telefooncentrale;
– inzicht in de organisatie van een onderwijsinstelling;
– vaardigheid in het optreden als sleutelfiguur en in het omgaan met werkdruk;
– vaardigheid in het organiseren van diverse werkzaamheden;
– vaardigheid in het omgaan met verschillende mensen met verschillende karakters;
– vaardigheid in het optreden bij verstoringen.
 
Contacten
– met aannemers en leveranciers over (ver)bouwactiviteiten om offerteaanvragen voor te bereiden;
– met medewerkers van bedrijven over de uit te voeren werkzaamheden om hen te begeleiden bij het uitvoeren van werkzaamheden;
– met leerlingen over hun gedrag om hen te corrigeren;
– met docenten en schoolleiding over gedrag van leerlingen om informatie uit te wisselen.

 

MBO diploma beveiliger is een vereiste.

We volgen de CAO-vo van VO Haaglanden

Beste docent,
In tijden waarin docenten schaars zijn, kunnen we beter aangeven wat de school voor jou kan doen i.p.v. vragen wat jij voor de school kunt doen. Waarom zou jij op het Johan de Witt willen komen werken terwijl je in principe op elke school aan de slag kunt?
Als eerste is het Johan de Witt een excellente school. De school heeft in januari 2020, opnieuw, het predicaat Excellente School gekregen voor alle zes de afdelingen: vwo, havo, mavo, vmbo-basis, vmbo-kader en praktijkonderwijs. Het Johan de Witt heeft het predicaat Excellent niet gekregen voor een of ander vernieuwend onderwijsconcept. Integendeel. We zijn excellent vanwege het bieden van goed onderwijs in een superdiverse grootstedelijke context. Dat doen we door onze leerlingen liefdevol hinderlijk te volgen. Dat wil zeggen dat we met de gehele school er alles aan doen om onze leerlingen verder te helpen en dat steuntje in de rug te geven die ze nodig hebben om hun diploma te halen.
Dit betekent voor jou dat jij moet kunnen doen waar je goed in bent en waarvoor je bent opgeleid, namelijk lesgeven.
Alle andere taken binnen de organisatie zijn belegd bij professionele en kundige onderwijsondersteunende medewerkers. Je hoeft dus niet te surveilleren in de leerlingpauzes, in je taakuren de lesroosters rond te krijgen, of zorgen dat de ict-voorzieningen werken. In de gebouwen heerst rust op de gangen tijdens lesuren. Daar zorgen onze pedagogisch opgeleide conciërges en veiligheidsmedewerkers voor. Jij kunt dus ongestoord lesgeven.
Het Johan de Witt is een financieel gezonde school. Alle gebouwen zijn óf recent gebouwd óf gerenoveerd. De gebouwen zijn schoon en het klimaat binnen de gebouwen wordt zo aangenaam mogelijk gehouden. De ict-voorzieningen werken, en doen ze dat niet, dan worden ze vervangen.
“Is het dan niet zwaar? Werken in de superdiverse binnenstad van Den Haag?”
Ja. Dat is het zeker. Daarom krijg je bij ons als nieuwe docent goede begeleiding. We gooien je zo min mogelijk in het diepe en als we dat wel doen krijg je zwembandjes om. Minimaal voor een periode van een jaar krijg je een coach en een werkplekbegeleider. Deze leren je alles wat nodig is om je vak goed te kunnen uitoefenen binnen een school als de onze. 
Kom je bij ons lesgeven? Het enige wat we van je vragen is:

  • dat je je vak verstaat;
  • dat je geeft om de jongeren die je iedere dag voor je neus krijgt;
  • dat je het beste met deze leerlingen voor hebt;
  • dat je tijdens de piekmomenten van het schooljaar doorwerkt tot het werk af is.

C.V. en motivatiebrief kun je sturen naar info@johandewittscholengroep.nl

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.