Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Voorzitter College van Bestuur
Dienstverband
Toegevoegd op
17 november 2020
Eind Datum
5 december 2020
Functie naam
Bestuurder
Niveau
HBO
Aantal uur per week
1,00
Provincie
Noord-Holland
Plaats
Hoorn
Organisatie
Tabor College
Website

Tabor College uit Hoorn zoekt een Voorzitter College van Bestuur per

Door vertrek van de huidige voorzitter van het éénhoofdig College van Bestuur zoeken wij, namens de Raad van Toezicht, een bedrijfsmatig denker en inspirerend leider voor de functie
 
                                                   Voorzitter College van Bestuur
                                                           Voortgezet Onderwijs
 
De uitdaging  U focust zich intern op een gezonde bedrijfsvoering met heldere rapportagelijnen, kwaliteitskaders en efficiënte schoolprocessen. Door terugloop van het aantal leerlingen in de regio is het noodzakelijk samenwerkingen te verkennen
met andere scholengroepen. U bewaakt de professionele cultuur waarbinnen medewerkers vanuit een gezamenlijke Tabor visie worden aangesproken op verantwoordelijkheden en resultaten. Extern onderhoudt u, als het gezicht van het Tabor College, een relevant netwerk
en bent u partij in samenwerkingsverbanden zoals Passend Onderwijs en huisvesting Hoornse scholen. Door uw inspirerend leiderschap draagt u zorg voor een goede synergie tussen de drie scholen, met behoud van eigen identiteit en verworvenheden en groei en bloei
van het gehele Tabor College.
 

Uw profiel U bent een ondernemend bestuurder , maar ook een verbindend leider, een inspirerend communicator en netwerker. U hebt een academisch werk- en denkniveau en ruime leidinggevende en bestuurlijke ervaring. U hebt aantoonbare resultaten
geboekt bij complexe veranderingsprocessen. U hebt kennis van landelijke ontwikkelingen en regelgeving, passend onderwijs, financiën en bedrijfsvoering of u bent in staat zich dit snel eigen te maken. Affiniteit met de gehele breedte van het VO en met de regio
is een pre.

Herkent u zichzelf?
Stuur uw sollicitatiebrief en CV met spoed, doch uiterlijk 5 december 2020 naar
sollicitaties@profittlichconsult.nl o.v.v. “Tabor”. De procedure wordt begeleid door Profittlich Consult. Voor uitgebreide informatie kunt u contact opnemen met Franz Profittlich tel: 06-36556533, of
met Amal Duisdeiker tel: 06-18588915. Zie ook: www.tabor.nl.
Uw sollicitatie wordt discreet behandeld. Een assessment maakt deel uit van de selectie.
 

 

Het Tabor College te Hoorn is een brede scholengemeenschap en biedt als college onderwijs aan ruim 3900 leerlingen op drie verschillende scholen: d’Ampte, Oscar Romero en Werenfridus.

d’Ampte biedt alle leerwegen van het vmbo en kent een groot aantal beroepsvoorbereidende uitstroomprofielen. Naast de reguliere mavo en Tech-mavo  zijn dat de gemengde leerweg (GL), de kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) en de basisberoepsgerichte leerweg (BBL). Binnen de bbl en kbl heeft de school een vakcollege Techniek&Ondernemen, vakcollege Gezondheidszorg&Welzijn en een vakcollege Gezondheid&Sport.
Oscar Romero is een school voor mavo, havo en vwo, die leerlingen kansen biedt op een optimale ontplooiing in een prettige en veilige omgeving.
Werenfridus is een school voor havo, atheneum, gymnasium en tweetalig onderwijs. Dé school voor slimme leerlingen met ambitie.

De leiding van het Tabor College is in handen van het College van Bestuur, verantwoordelijk voor de strategie van het Tabor College. De drie scholen binnen het College geven op eigen wijze invulling aan de doelstellingen van het Tabor College. De scholen binnen het Tabor College kunnen gekenmerkt worden als scholen waar niet ‘slechts’ op de winkel gepast wordt, maar waar onderwijsontwikkeling nadrukkelijk op de agenda staat. 
 

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.