Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Zorgcoördinatoren
Functie naam
Zorgcoordinator
Toegevoegd op
8 oktober 2020
Eind Datum
1 november 2020
Niveau
HBO
Aantal uur per week
0,8
Dienstverband
Tijdelijk, vast
Provincie
flevoland
Plaats
Almere
Aanvang functie
01-01-2021
Loon indicatie
Conform cao VO
Organisatie
Helen Parkhurst
Website

Daltonschool Helen Parkhurst is per 1 januari 2021 op zoek naar een Zorgcoördinator (0,8 FTE)

De Almeerse Scholen Groep is voor Daltonschool Helen Parkhurst
op korte termijn op zoek naar een

Zorgcoördinator
fte 0,8

De zorgcoördinator is de spil in het zorgteam, door de hulpvragen op een efficiënte en professionele manier bij de juiste persoon neer te leggen. Van de zorgcoördinator wordt verwacht dat hij/zij het zorgteam aanstuurt, waarbij het zorgteam een dienstverlenende
instelling heeft. Bij de taak van zorgcoördinator behoren de volgende werkzaamheden: 

Coördinatie uitvoering zorgbeleid en leerlingbegeleiding: 

 • coördineert en plant de diverse onderzoeken in het kader van zorg aan leerlingen,  
 • organiseert en zit overleg voor tussen docenten, gespecialiseerde ondersteuners en zorgteam, 
 • stemt OPP (Ontwikkelingsplan perspectief) af in overleg met docenten, gespecialiseerde ondersteuners en eventueel andere belanghebbenden en bewaakt de terugkoppeling van gegevens,
 • draagt zorg voor de invoering van het OPP in het leerlingendossier,
 • draagt zorg voor externe doorverwijzing van leerlingen en voor terugkoppeling ervan,
 • begeleidt medewerkers bij de uitvoering van leerlingbegeleiding en zorgactiviteiten,
 • onderhoudt externe contacten die voor de leerlingenzorg van belang zijn. 

Bijdrage ontwikkeling zorgbeleid en leerlingbegeleiding:

 • Stellt het jaarlijkse zorgplan op van de onderwijsinstelling en bewaakt de uitvoering daarvan,
 • analyseert de zorgactiviteiten, toetst verslagen van leerlingbesprekingen en coördineert nieuwe ontwikkelingen inzake leerlingenzorg,
 • bestudeert en analyseert leerlingengegevens, ontwikkelt procedures, protocollen en afspraken m.b.t. leerlingenzorg, stelt beleidsnotities op over leerlingbegeleiding,
 • draagt zorg voor de opzet en uitwerking van het leerlingvolgsysteem,
 • neemt deel aan en vertegenwoordigt de school in relevante externe beleids- en werkgroepen,
 • bewaakt en bevordert de kwaliteitszorg inzake de uitvoering van de zorgactiviteiten en leerlingbegeleiding,
 • het up-to-date houden van het ondersteuningsprofiel van de school, stemt het aanbod van leerlingenzorg van de school af op het regionale zorgaanbod en samenwerkingsverband. 

  

 

Wij vragen:

 • relevante opleiding op minimaal HBO-niveau
 • algemene theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis
 • inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van een school
 • vaardigheid in het organiseren en coördineren van het proces van zorgverlening en leerlingbegeleiding
 • vaardigheid in het geven van sturing, het opzetten van plannen en het geven van adviezen
 • vaardigheid in het werken met toepasbare ICT mogelijkheden
 • goede communicatieve vaardigheden, zowel in woord als in schrift
 • affiniteit met Dalton onderwijs. 

Wij bieden:

 • een prettige werkomgeving in een professionele organisatie
 • inschaling volgens CAO VO

In eerste instantie betreft het een tijdelijke benoeming voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021, bij een positieve beoordeling en voldoende formatie wordt de functie omgezet naar een vaste aanstelling. 

Helen Parkhurst
Helen Parkhurst is de openbare school voor voortgezet daltononderwijs in Almere. Een school waar leerlingen een diploma kunnen halen voor mavo, havo en vwo en zich kunnen ontwikkelen tot verantwoordelijke jonge mensen.
 
Leerlingen verdienen een onvergetelijke en leerzame schooltijd. Daarom bieden we hen ruimte voor eigen initiatief, voor het doen van onderzoek, voor leren op heel verschillende manieren. Daar horen medewerkers bij die openstaan voor ideeën en bereid zijn om zich blijvend te ontwikkelen. Leren van elkaar, leren met elkaar, in een veilig klimaat. Met ruimte voor eigen keuzes en talentontwikkeling.
 
Daltonschool Helen Parkhurst is in 1998 gestart en telt ruim 2.100 leerlingen. De school valt bestuurlijk onder de Almeerse Scholen Groep. Op Helen Parkhurst gaat speciale aandacht uit naar bèta-onderwijs, ict en milieu-educatie. Wij zijn officieel technasium voor havo en vwo. Naast reguliere en technasium-klassen zijn er bèta mavo-klassen. Onze school heeft de Groene Vlag, een in Europa erkende onderscheiding voor duurzaamheid. Als Topsport Talent School begeleiden we jaarlijks ook circa vijftig topsportleerlingen.
 
Elke afdeling heeft een eigen afdelingsleider en een vaste groep docenten. Iedere docent is tevens mentor. Teamvergaderingen en sectievergaderingen vinden tweewekelijks plaats. De docenten van de vaksecties overleggen regelmatig. De afdelingen zijn zoveel mogelijk ingedeeld naar schoolniveau en richting met een onderscheid tussen boven- en onderbouw.
 
Helen Parkhurst is één van de Almeerse Academische Opleidingsscholen. We begeleiden studenten van lerarenopleidingen van diverse hogescholen en de Universiteit van Amsterdam.
 
Wil jij een bijdrage leveren aan de opleiding van jongeren? Heb jij plezier in het werken met mondige leerlingen tussen 12 en 18 jaar?  Ben je flexibel, geduldig en in staat om naar jezelf te kijken? Misschien word jij dan onze nieuwe collega!
 
 

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.